Vesti

PRAVNA POMOĆ U SLUČAJEVIMA DISKRIMINACIJE U ŠKOLAMA (17.11.2011.)Beograd, novembar 2011. godineOBAVEŠTENJE

POVODOM PRUŽANJA PRAVNE POMOĆI U SLUČAJEVIMA DISKRIMINACIJE U ŠKOLAMAKomitet pravnika za ljudska prava - YUCOM kontinuirano pruža pravnu pomoć građanima čija su ljudska prava ugrožena. Do sada su u velikom broju slučajeva advokati YUCOM-a zastupali žrtve torture i nasilja u porodici, branitelje ljudskih prava, lica kojima je povređeno pravo na pravično suđenje, pravo na slobodan pristup informacijama, itd.

Zbog uočene povećane potrebe za borbom protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu, a naročito na nivou srednjeg obrazovanja, u okviru projekta Borba protiv diskriminacije po svim osnovama u obrazovnom sistemu Srbije, koji realizuju Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava - BCHR uz podršku Delegacije Evropske unije, u fokus će biti stavljeni slučajevi diskriminacije učenika, zaposlenih u školama, kao i slučajevi vršnjačke diskriminacije. Pored pravne zaštite, u okviru projekta biće organozovani i treninzi za prosvetne inspektore i savetnike, učenike, roditelje i školsku administraciju sa ciljem podizanja kapaciteta i boljeg upoznavanja sa ovim problemom.

Ukoliko uočite diskriminaciju u školama pozivamo Vas da se obratite YUCOM-ovom call-centru na broj 0700 400 700 radnim danima od 10 do 16 časova. Opis slučaja možete i poslati na e-mail adresu: office@yucom.org.rs ili popunite formular za pružanje pravne pomoći.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019