Vesti

YUCOM učestvovao na konferenciji "Borba protiv diskriminacije u Srbiji" (18.11.2011.)Kristina Todorović, advokat Komiteta pravnika za ljudska prava, učestvovala je na konferenciji "Borba protiv diskriminacije u Srbiji".
U daljem tekstu prenosimo saopstenje Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.
Najveću ulogu u borbi protiv diskriminacije, za koju kriza ne sme biti izgovor, ima država i samo se reagovanjem može postići napredak u borbi protiv netolerancije, poručeno je sa okruglog stola "Borba protiv diskriminacije u Srbiji", koji su organizovali Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije, u saradnji sa Zaštitnikom građna i Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti. Na skupu, na kome je predstavljen izveštaj Komisije koji govori o stanju ljudskih i manjinskih prava u Srbiji, poručeno je da samo nulta tolerancija prema diskriminaciji može doprineti stvaranju demokratskog društva u Srbiji. Članica Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije Vini Sorgdrader rekla je da je borba protiv diskriminacije u poslednjih nekoliko godina poboljšana ali da Romi, Bošnjaci i Albanci trpe odredjeni vid diskriminacije u oblasti zapošljavanja, obrazovanja i zaštite zdravlja. Ona je istakla da je u Srbiji načinjeno nekoliko važnih koraka donošenjem odgovarajućih zakonskih rešenja i uspostavljanjem nezavisnih institucija, kao što je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, ali da se ta borba ne ne može obavljati iz Strazbura i drugih sedišta međunarodnih organizacija, jer najveći značaj imaju lokalne vlasti i regionalni nivo. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, ocenila je da je u Srbiji diskriminacija veoma raširena, što potvrđuju istraživanja, ali i sve veći broj pritužbi. Kako je navela, napredak na tom polju može doneti samo nulta tolerancija prema diskriminaciji, a u tome se moraju mobilisati vlasti, NVO, mediji i nezavisne institucije.Poverenica je istakla značaj izrade Strategije za borbu protiv diskriminacije, koju će pratiti i akcioni plan sa konkretnim merama i predlozima. Zaštitnik gradjana Saša Janković rekao je da najveću odgovornost za borbu protiv diskriminacije ima država, čiji je zadatak da te vrednosti proširi na celo društvo, kako dostojanstvo nijednog gradjanina ne bi bilo ugroženo. On je naglasio da se propisi moraju primenjivati i onda kada ne nailaze na odobravanje svih, ocenivši da državni organi moraju trajno da prate stanje kada je reč o diskriminaciji i reaguju ukoliko do nje dođe.
http://www.ravnopravnost.gov.rs/lat/vesti.php?idVesti=64Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019