Vesti

Održan panel "Govor mržnje" u CZKD-uHelsinški odbor za ljudska prava u Srbiji organizovao je panel na temu "Govor mržnje" u prostorijama Centra za kulturnu dekontaminaciju 25.01.2008. godine. Na panelu su govorili Biljana Kovačević - Vučo (YUCOM), prof. dr. Stevan Lilić (LawDem), Ivan Kuzmanović (Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji), Filip Švarm (novinar) i Dejan Anastasijević (novinar Vremena).

Govornici su prisutnima približili pojam govora mržnje, pravnu regulaciju ove pojave na međunarodnom i domaćem planu, sa osvrtom na slučaj Vojislava Šešelja, koji je opisan u izveštaju Oberschall-a.

Govornici su Seseljovu politiku vođenu 90-tih godina iskoristili kao primer za ilustraciju pojave govora mržnje koja uz pomoć dirigovanih medija prerasta u zločin iz mržnje. Novinari su objasnili na koji način su mediji doprinosili širenju govora mržnje i na koji način danas uredništvo medija doprinosi suzbijanju govora mržnje.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019