Vesti

Predstavljanje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (09.03.2012.)Projekat Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike koji se sprovodi u saradnji sa Programom Ujedinjenih Nacija za razvoj i uz finansijsku podršku Kraljevine Norveške objavio je Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici sa komentarima.

Putem projekta Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, Srbija prvi put pristupa sistemskom i institucionalnom rešavanju problema nasilja u porodici i nasilja nad ženama. U prošloj godini Vlada Republike Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima. Strategija je usklađena sa Konvencijom Saveta Evrope zahvaljujući činjenici da je Srbija aktivno učestvovala u izradi Konvencije kroz učešće svoje predstavnice u Ad hoc radnoj grupi.

Očekuje se skoro pristupanje Srbije Konvenciji, ratifikacija u Narodnoj Skupštini i naravno, primena i postupanje u skladu sa njom, što će značajno unaprediti borbu protiv nasilja nad ženama.

Konferencija za novinare
Projekta „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja”

Govore:

* Snežana Lakićević, državna sekretarka Ministarstva rada i socijalne politike, nacionalna direktorka projekta SRZN
* Natalija Mićunović, direktorka Uprave za rodnu ravnopravnost
* Gordana Gasmi, predstavnica Vlade Republike Srbije u Ad hoc CAHVIO Komitetu Savetu EvropeLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019