Vesti

Kristina Todorović, advokat Komiteta pravnika za ljudska prava, u Medija centru o izveštaju o pravičnosti suđenja u Srbiji (30.03.2012.)Kristina Todorović, advokat Komiteta pravnika za ljudska prava, govorila je u četvrtak, 29.03.2012. godine, u Medija centru o slučajevima predstavljenim u izvestaju i pravicnosti suđenja u Srbiji.
Ovaj izveštaj je projekat Inicijative mladih za ljudska prava, a pored Kristine Todorović govorili su i Maja Mićić i Goran Miletić.

Istrazivacice i istrazivaci Inicijative su tokom 2011. godine pratili više od 30 krivičnih i parnićnih postupaka pred domacim sudovima, kako bi analizirali stepen primene principa pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Republike Srbije.

Slučajevi su u izveštaju grupisani u tematske celine: diskriminacija na osnovu seksualnog opredeljenja, policijska tortura, etnički, verski i rasno motivisani mrznja i nasilje, reparacije, organizovani kriminal, govor mržnje.

Sedmu, poslednju tematsku celinu čine slučajevi koji su izazvali veliku pažnju javnosti, a nakon osam godina su jos uvek u fazi istrage (ubistva novinara Milana Pantića, Slavka Ćuruvije, Radislave Vujašinovic i gardista Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića).

Tokom monitoringa je uočeno da, uprkos velikom interesovanju javnosti za odredjene slučajeve, sudski postupci predugo traju i često se odlažu. Neretko se odredjena krivićna dela kvalifikuju kao ona kojima je zaprećena blaža krivična sankcija. Čak i kad nije tako, sudije se najčesce opredeljuju za minimalne zaprećene kazne.

Inicijativa će povećati broj sudskih postupaka koje prati i nastaviti praćenje slučajeva analizirani u ovom i prethodnom izveštaju, koji i dalje nemaju sudski epilog. Tokom 2012. godine biće objavljen još jedan izveštaj.


„Primena standarda pravičnog sudjenja u pravosudnom sistemu Srbije“ deo je Inicijativine edicije „Primena tranzicionih zakona u Srbiji“. Program ljudskih prava i izveštaj podržani su od organizacije Sivil rajts difenders (Civil Rights Defenders).
Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019