Vesti

Pribavljanje ličnih dokumenata za Rome (09.04.2012.)Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije i Zaštitnik građana potpisali su danas Memorandum o razumevanju kojim se uspostavlja osnov za bližu saradnju na rešavanju pitanja upisa činjenice rođenja pripadnika romske etničke manjine koji nisu upisani u zvanične evidencije.

Memorandum je rezultat potrebe da se ujedine snage u planiranju i definisanju aktivnosti usmerenih na pružanje pomoći pripadnicima romske zajednice koji ne poseduju lična dokumenta. Ideja je da se pomogne i da se reše svi slučajevi državljana Srbije koji su ili pravno nevidljivi ili kojima nedostaju ključna dokumenta a što potencijalno ugrožava njihov pristup osnovnim pravima.

U skladu sa članom 6. Univerzalne deklaracije UN o ljudskim pravima kojom je predviđeno pravo svakog pojedinca da bude priznat pred zakonom, Ustavom Republike Srbije i Konvencijom o smanjenju broja slučajeva lica bez državljanstva od 1961. godine kojoj je Republika Srbija nedavno pristupila, sve tri strane izrazile su opredeljenost za saradnju i koordinaciju aktivnosti u cilju rešavanja ovog problema u naredne tri godine.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019