Vesti

Centar za evroatlantske studije i Komitet pravnika za ljudska prava vas pozivaju na okrugli sto u okviru kampanje javnog zagovaranja Ubrzanog nastavka sveobuhvatne reforme sektora bezbednosti u Srbiji na putu ka EU (20.04.2012.)Centar za evroatlantske studije iz Beograda i Komitet pravnika za ljudska prava-YUCOM Vas pozivaju da uzmete ucesce u radu prvog u seriji okruglih stolova koje CEAS realizuje u okviru kampanje javnog zagovaranja.

UBRZANOG NASTAVKA SVEOBUHVATNE REFORME SEKTORA BEZBEDNOSTI U SRBIJI NA PUTU KA EVROPSKOJ UNIJI


Cilj ovog okruglog stola je da se javnost Srbije upozna sa nedavnim preporukama EP o potrebi nastavka reforme sektora bezbednosti, da se javnost upozna sa glavnim razlozima za podnošenje predloga ovog zakona i njegovim odredbama, te da se da podrška što skorijem usvajanju spomenutog zakona.
Na skup će biti pozvani predstavnici svih političkih stranaka koje učestvuju u izborima, predstavnici kancelarije Ombudsmana i Poverenika za dostupnost informacijama, predstavnici civilnog društva, ekspertske javnosti i diplomatskog kora.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019