Vesti

Milan Antonijević za Radio Beograd o besplatnoj pravnoj pomoći (06.05.2012.)Jedan broj nevladinih organizacija specijalizovao se za pružanje besplatne pravne pomoći. Od 160 lokalnih samouprava, Službe za pomoć postoje u samo 45.
Više od polovine ljudi za to i ne zna.

Da li se novim Zakonom ugrožava pravo na jednakost pred sudom (pravdom), razgovaraćemo sa Milanom Antonijevićem, direktorom Komiteta pravnika za ljudska prava - YUCOM.

Preslušajte emisiju na linku:

www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/Radio+Beograd+1/1090164/Talasanje+-+Šetnja.htmlLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019