Vesti

Na osnovu pritužbe Komiteta pravnika za ljudska prava Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila da je Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda povredio načelo jednakih prava i obaveza (14.05.2012.)Postupajući u okviru svoje zakonske nadležnosti, povodom pritužbe Komiteta pravnika za ljudska prava i Beogradskog centra za ljudska prava, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je 07.05.2012. godine mišljenje i preporuku, kojim je utvrđeno da je Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda povredio načelo jednakih prava i obaveza.

Naime, Sekretarijat je organizovao prevoz putnika sa invaliditetom tako da korisnik usluge javnog prevoza može biti osoba sa invaliditetom sa područja prve tarifne zone u Beogradu, dok je za osobe sa invaliditetom sa područja druge tarifne zone propisan dodatni uslov za korišćenje usluge – potebno je da postoje tri ili više zahteva korisnika sa istog područja, da bi bilo obezbeđeno kombi vozilo.

Organizovanjem prevoza putnika sa invaliditetom na ovaj način, diskriminisani su korisnici usluga javnog gradskog prevoza sa područja druge tarifne zone u Beogradu u kojoj postoje manje od tri korisnika, u pogledu dostupnosti usluga korišćenja javnog gradskog prevoza.

Preporukom je naloženo Sekretarijatu za socijalnu zaštitu grada Beograda da bez odlaganja preduzme sve neophodne mere u cilju organizovanja gradskog prevoza osoba sa invaliditetom na način koji omogućava svim osobama sa invaliditetom nesmetano uživanje prava na korišćenje gradskog prevoza, nezavisno od broja korisnika iz zone u kojoj osoba sa invaliditetom stanuje na teritoriji grada Beograda.


Napominjemo da na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije Sekretarijat za socijalnu zaštitu dužan da u roku od 30 dana postupi po preporuci i otkloni povredu prava.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019