Vesti

Komitet pravnika za ljudska prava učestvuje u izradi Nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije (29.05.2012.)Uprava za ljudska i manjinska prava potvrdila je učešće Komiteta pravnika za ljudska prava u izradi Nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije.
U okviru izrade ove strategije Komitet će imati članove u sledećim tematskim grupama:
- Tematska grupa za unapredjenje polozaja zena
- Tematska grupa za unapredjenje polozaja LGBT osoba
- Tematska grupa za unapredjenje polozaja nacionalnih manjina
- Tematska grupa za unapredjenje polozaja verskih grupa
- Tematska grupa za unapredjenje polozaja izbeglica, interno raseljenih lica i drugih migrantskih grupa.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019