Vesti

YUCOM učestvovao na panel diskusiji „Zločin iz mržnje u Krivičnom zakoniku Srbije – zašto je potreban i šta će promeniti“ (27.06.2012.)YUCOM učestvovao na panel diskusiji "Zločin iz mržnje u Krivičnom zakoniku Srbije – zašto je potreban i šta će promeniti"

Predstavnik Komiteta pravnika za ljudska prava učestvovao je na panel diskusiji posvećenoj inicijativi za uvođenje instituta zločina iz mržnje u krivično zakonodavstvo Srbije.

Ovo je bio drugi po redu od četiri panela u Medija centru održanih na međunarodni dan ponosa 27. juna na kojima je diskutovano o raznim temama u vezi sa pravima LGBT osoba.

Događaj je organizovan u okviru projekta "Zajedno za jednakost LGBT osoba" koji ima za cilj da kroz razne aktivnosti u nekoliko gradova u Srbiji doprinese ukidanju predrasuda prema LGBT populaciji, promoviše princip jednakosti i nenasilja i potrebu za smanjenjem diskriminacije, kao i da pozitivno deluje na širu društvenu zajednicu i ukaže na značaj tolerancije, ravnopravnosti i poštovanja različitosti.

Projekat koji je izabran na konkursu programa "Kalendar ljudskih prava" koji sprovodi Uprava za ljudska i manjinska prava sprovodi pet nevladinih organizacija koje se bave ljudskim i LGBT pravima u Srbiji u različitim oblastima: Gej strejt alijansa (GSA), Gej lezbejski info centar (GLIC), Centar za kvir studije (CKS), Loud & Queer i Q-klub.

Član pravnog tima YUCOM-a Nikola Grujić je, nakon uvodnog izlaganja Lazara Pavlovića iz GSA, domaćina ovog panela, približio prisutnima inicijative i događaje koji su vodili do zajedničkog predloga organizacija YUCOM i GSA da se zločin iz mržnje uvede u Krivični zakonik u prvim sledećim izmenama ovog pravnog dokumenta. On je pojasno suštinu ovog instituta, kao i predložena rešenja za njegovo inkriminisanje koje su partnerske organizacije predstavile u pismu upućenom različitim predstavnicima državne vlasti 3. februara 2012. godine. Navodeći primere iz prakse Komiteta pravnika za ljudska prava u učestalim napadima na pripadnike diskriminisanih grupa u prethodnom periodu Grujić je ukazao na manjkavosti normativnog okvira i loše prakse pravosudnih organa i navodeći neka uporednopravna rešenja ukazao na neophodnost ne samo adekvatnog inkriminisanja zločina iz mržnje već i šire društvene akcije koja bi uključivala podizanje svesti, kampanju i obuke za predstavnike MUP-a i tužilaštva radi senzibilizacije za adekvatno procesuiranje osumnjičenih za ova dela.

Nakon izlaganja Vladimira Šoća iz Uprave za ljudska i manjinska prava, koji je ujedno i nacionalna kontakt osoba za pitanja zločina iz mržnje i Adija Sinanija iz misije OEBS u Srbiji u kojima je pojašnjena uloga države i međunarodnih organizacija u procesu uvođenja zločina iz mržnje u krivično zakonodavstvo Srbije, vrlo sadržajno stručno izlaganje imala je Danijela Barjaktarović sa Fakulteta za evropske pravo-političke studije Novi Sad Univerziteta Singidunum. Ona je dublje pojasnila pojam zločina iz mržnje i njegovo regulisanje i uporednoj praksi, njegovo poreklo iz osamdesetih godina u anglosaksonskom pravnom sistemu, pojavne oblike, objekt i izvršioce ovih kriminalnih dela, kao i tri vrste pitanja (testa) koja se mogu postaviti kako bi se utvrdilo postojanje ovog dela. Ona je dala i svoje komentare i sugestije na predlog GSA i YUCOM za izmene Krivičnog zakona, navela istorijat kriminaliteta mržnje u Jugoslaviji i ukazala na relevantan slučaj pred Evropskim sudom za ljudska prava koji je za predmet imao upravo zločin iz mržnje.

Skupu su prisustvovali predstavnici medija i nevladinih organizacija.

Fotografija i dodatne info na:
"www.mc.rs"Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019