Vesti

Saopštenje Kuće ljudskih prava i demokratije: Nova Vlada da uvaži inicijative civilnog društva u Srbiji (17.07.2012.)Nova Vlada da uvaži inicijative civilnog društva u Srbiji

Kuća ljudskih prava i demokratije (Kuća) poziva partije koje pregovaraju o novoj Vladi da ne ignorišu inicijative civilnog društva koje se tiču formiranja Vlade. Organizacije članice Kuće pozivaju mandatara Vlade i partije koje pregovaraju o novim zakonima o vladi i ministarstvima da organizuju sastanak sa predstavnicima inicijative za osnivanje Ministarstva za ljudska prava i uvaže predloge civilnog društva o ingerencijama tela koje će se u budućoj Vladi baviti ljudskim pravima.

Inicijativu da se osnuje Ministarstvo za ljudska prava u novoj Vladi Srbije podržalo je do sada više od 100 organizacija, Koordinacija udruženja nestalih osoba i nacionalni saveti svih nacionalnih manjina. Pismo sa predlogom inicijative poslato je na adrese vodećih političara u državi.

Ministarstvo za ljudska prava u budućoj Vladi Srbije obuhvatilo bi sve nadležnosti iz oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava, prava nacionalnih manjina, prava ugroženih grupa, prava i položaja verskih zajednica i pitanja vezana za postkonfliktno stanje u regionu. Srbija bi kroz ovakvo ministarstvo dobila zaokružen institucionalni okvir u kom bi ljudska prava mogla efikasnije da se štite i unapređuju. U prethodnoj Vladi je oblast ljudskih prava razbacana u više ministarstava i drugih organa uprave, pa se rodnom ravnopravnošću i izbeglicama bavi Ministarstvo rada i socijalne politike, azilantima Komesarijat za izbeglice, zaštitom verskih manjina Ministarstvo vera i dijaspore, a masovne grobnice nastale nakon Drugog svetskog rata otkopava Ministarstvo pravde.

Osnivanjem tela koje bi imalo ingerencije da se bavi svim ovim pitanjima poslala bi se poruka građanima da ljudska prava jesu jedna od temeljnih vrednosti društva u Srbiji. Ministarstvo bi imalo i politički i tehnički kapacitet da predlaže strategije i politike u oblasti zaštite ljudskih prava, da koordinira akcije sa drugim ministarstvima i da sprovodi konkretne mere i aktivnosti usmerene na unapređenje položaja manjinskih i marginalizovanih grupa i na jačanje kulture ljudskih prava u Srbiji.

Uvažavanje stavova civilnog društva jedna je od temeljnih vrednosti demokratskog društva. Ignorisanje stavova organizacija i nezavisnih institucija koje se bave ljudskim pravima uoči formiranja Vlade znatno bi ugrozilo integritet nove Vlade i pre njenog osnivanja. Kuća ljudskih prava i demokratija poziva partije koje će činiti novu Vladu da i u praksi pokažu demokratske principe rade na koje su se obavezale u predizbornoj kampanji.

U Beogradu, 17. jula 2012. godine


Građanske inicijative
Beogradski centar za ljudska prava
Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Centar za praktičnu politiku


Preuzmite dokument: Saopštenje Kuće ljudskih prava i demokratije (17.07.2012.)Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019