Vesti

Pravnoj klinici u Nišu poklonjeno 100 primeraka Priručnika za praktičnu primenu međunarodnih instrumenata na srpskom jeziku i 50 primeraka na romskom jezikuKomitet pravnika za ljudska prava poklonio je Pravnoj klinici u Nišu 100 primeraka Priručnika za praktičnu primenu međunarodnih instrumenata na srpskom jeziku kao i 50 primeraka na romskom jeziku.

Polaznici Pravne klinike u Nišu imaće priliku da se svakodnevno služe ovim priručnikom. Priručnik za praktičnu primenu međunarodnih instrumenata na sažet način iskazuje međunarodne standarde na koje se, pri pružanju pravne pomoći građanima koji imaju zahteve u odnosu na državu, pružaoci pomoći mogu pozivati.

Na zadovoljstvo YUCOM-a i osnivača Pravne klinike - prof. dr Nevene Petrušić i dr Miomirke Kostić, izabrani polaznici Pravne klinike imali su priliku da se na dvodnevnom treningu u organizaciji YUCOM-a, upoznaju sa načinom korišćenja ovog Priručnika. Trening za praktičnu primenu međunarodnih standarda iz oblasti ljudskih prava - praktična primena standarda u oblasti slobode izražavanja i prava na slobodan pristup informacijama održan je u prostorijama Medija centra-Niš, 19.-20.03.2008 godine. Trening je imao za cilj da, na primeru tematskih oblasti, pojača kapacitet pružaoca pravne pomoći da međunarodne standarde koriste kako u inicijalnom pružanju pravne pomoći, tako i u strateškom zastupanju.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019