Vesti

Prepreke za efektivan postupak za krivična dela sa elementima korupcije (18.09.2012.)U organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava 18.9.2012. godine održana je panel diskusija u Novom Pazaru na temu „Prepreke za efektivan postupak za krivična dela sa elementima korupcije“. Panel diskusiji prisustvovali su predstavnici Višeg suda u Novom Pazaru, Osnovnog suda u Novom Pazaru, Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru, Osnovnog tužilaštva u Novom Pazaru, Policijske uprave u Novom Pazaru, istaknuti advokati i predstavnici nevladinih organizacija.

Diskusija je bila posvećena identifikovanju preduslova kvaliteta rada sudija i tužilaštva sa osvrtom na stavove prema novom Zakoniku o krivičnom postupku kao i utvrđivanju doprinosa policije vođenju ovih specifičnih krivičnih postupaka. Predsednica nevladine organizacije Evropski pokret u Srbiji iz Novog Pazara, Bisera Šećeragić, dala je predloge o načinima na koji se nevladin sektor može uključiti u borbu protiv korupcije. Ona je prezentovala istraživanje, koje je rađeno u skladu sa GRECO uputstvima, o mišljenju mladih o korupciji u Novom Pazaru. Ovakva istraživanja mogu pomoći organima gonjenja da ocene da li je njihov rad u skladu sa stvarnim stanjem u određenom društvu.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019