Vesti

PANEL DISKUSIJA - PREPREKE ZA EFEKTIVAN POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA SA ELEMENTIMA KORUPCIJE U SRBIJI (01.09.2012.)

PANEL DISKUSIJA

PREPREKE ZA EFEKTIVAN POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA SA ELEMENTIMA KORUPCIJE U SRBIJI
Novi Pazar, 18.9.2012. godine

POZIVNO PISMOPoštovani/a,
Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM organizuje set panel diskusija (Novi Pazar, Negotin, Valjevo, Niš, Novi Sad, Beograd) na temu “Prepreke za efektivan postupak za krivična dela sa elementima korupcije u Srbiji”.
Prva panel diskusija biće održana u Novom Pazaru, u prostorijama kancelarije OEBS-a u Novom Pazaru, Njegoševa 2, dana 18.9.2012. godine sa početkom u 10 časova.
Razmena iskustava ključnih aktera o preprekama za efektivan postupak za krivična dela sa elementima korupcije i unapređenje komunikacije policije, tužilaštva, sudova, civilnog društva organa i tela koji u vršenju svojih nadležnosti mogu da doprinesu kvalitetnijem i efikasnijem postupku, predstavlja značajnu polaznu osnovu za formulisanje preporuka za efikasniji rad svih aktera uključenih u krivični postupak. Preporuke će biti predstavljene na završnoj konferenciji u Beogradu.
Cilj svake diskusije je i da se predstave specifičnosti u radu na području mesne nadležnosti vašeg organa.
Panel diskusije se odvijaju u okviru projekta “Adekvatna podrška pravosuđu Srbije kroz monitoring suđenja za korupciju” koji finansira Fondacija za otvoreno društvo i PTF - Partnership for Transparency Fund.
Molimo Vas da potvrdite Vaše učešće na broj telefona 011/3344-235 ili na e-mail adresu: office@yucom.org.rs


S poštovanjem,
Milan Antonijević
Direktor

AGENDA

10.00-10.10 Uvodna reč: Ciljevi diskusije
Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM
10.10-10.20 Preduslovi kvaliteta rada sudija u krivičnom postupku za
dela sa elementima korupcije
Uvodničar i moderator: Rifat Kurtović, sudija Višeg suda u Novom Pazaru
10.20–10.40 Diskusija
10.40-10.50 Preduslovi kvaliteta rada tužilaštva: Iskustva i stavovi prema novom ZKP-u
Uvodničar i moderator: Stanislav Dukić, javni tužilac, Više javno tužilaštvo Novom Pazaru
10.50–11.10 Diskusija
11.10–11.20 Doprinos policije vođenju krivičnog postupka za dela sa
elementima korupcije
Uvodničar: Vojkan Milosavljević, PU za Novi Pazar
11.20-11.40 Diskusija
11.40-12.00 Pauza
12.00–12.10 Doprinos civilnog sektora vođenju krivičnog postupka za
dela sa elementima korupcije
Uvodničar: Bisera Šećeragić, Evropski pokret u Srbiji
12.10-12.30 Diskusija
12.30-13.00 Zaključci
13.00–14.00 Ručak
YUCOM

Komitet pravnika za ljudska prava / Lawyers' Committee for Human Rights
Svetogorska 17, Beograd, Srbija / 17 Svetogorska Street, 11000 Belgrade, Republic of Serbia
Tel/Fax: +38111 3344235, +38111 3344425
e-mail: office@ yucom.org.rs
www.yucom.org.rsLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019