Vesti

Jačanje uloge žena u političkom i javnom životuKomitet pravnika za ljudska prava – YUCOM u saradnji sa Upravom za rodnu ravnopravnost realizovao je projekat Unapređivanje učešća žena iz dvostruko diskriminisanih grupa u političkom i javnom životu. Projekat je sproveden tokom 2012. godine i podržan je od strane International Management Group i Švedske razvojne agencije - SIDA.

Osnovni cilj bio je ispitivanje učešća žena u političkom i javnom životu, sa naglaskom na žene koje pripadaju marginalizovanim grupama.

Održane su tri fokus grupe sa predstavnicima nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava pripadnika marginalizovanih grupa, koje su za cilj imale identifikovanje uzroka diskriminacije sa aspekta žena iz osetljivih grupa, utvrđivanje najčešćih problema sa kojima se u svakodnevnom životu suočavaju. Takođe, obavljeno je više od dvadeset razgovora, polustruktuiranih interjua, sa predstavnicama i predstavnicima državnih organa na lokalnom kao i republičkom nivou, sa predstavnicama akademske zajednice, kao i sa predstavnicima medija. Održana su i dva treninga sa građankama i građanima Srbije, na kojima su predstavljeni pravni okviri za zaštitu od diskriminacije, približene procedure za slučaj povrede prava, ali i iskustva iz zemalja u regionu i EU.

Brošura Preporuke za poboljšanje položaja žena i unapređivanje ravnopravnosti polova kao i studija o položaju žena izloženih dvostrukoj i višestrukoj diskriminaciji rezultat su projektnih aktivnosti, kao i aktivnosti koje je YUCOM sprovodio u ranijem periodu.

YUCOM i Uprava za rodnu ravnopravnost održali su završnu press konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati projekta i na kojoj je diskutovano o mogućim preporukama i merama za poboljšanje položaja žena i ostvarivanja principa jednakih mogućnosti.

Preuzmite brošuruLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019