Vesti

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM učestvovao na sastanku sa ekspertima Saveta EvropeKomitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, zajedno sa nekoliko relevantnih nevladinih organizacija, učestvovao je na sastanku sa delegacijom Saveta Evrope, u utorak 6. novembra 2012. godine u beogradskom Hotelu Park.

Ovo je bio prvi u nizu sastanaka koje organizuju Savet Evrope i Ministarstvo rada, socijalne politike i zapošljavanja sa predstavnicima nevladinih organizacija u cilju predstavljanja sistema kolektivnih žalbi (pritužbi) i uloge nevladinih organizacija u ovoj proceduri zaštite prava garantovanih Evropskom socijalnom poveljom.


U okviru dvodnevne posete delegacija Saveta Evrope, koju čine predstavnik administracije Generalnog direktorata Saveta Evrope i dvojica eksperata, članova Evropskog komiteta za socijalna prava (Komitet) , sastala se i sa relevantnim predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti u Srbiji kako bi im ukazala na značaj ratifikacije Opcionog protokola uz Evropsku socijalnu povelju, koji uvodi mehanizam kolektivnih žalbi Komitetu. Takođe, delegaciju su primili i predstavnici udruženja poslodavaca i radnika, kako bi se predstavila i definisala njihova uloga u korišćenju navedenog mehanizma.

Sastanak sa nevladinim organizacijama je bio prilika da se razmotri progres u podsticanju države da prihvati ovaj značajan mehanizam zaštite ekonomskih i socijalnih prava, kao i da se razmotre i drugi načini da civilni sektor utiče na unapređenje prakse zaštite prava garantovanih Revidiranom evropskom socijalnom poveljom (Povelja), koju je Srbija ratifikovala 2009. godine.

Bivši predsednik Komiteta, sada član i Generalni izveštač ovog tela, gospodin Žan-Mišel Belorže (Jean-Michel Belorgey) je ukazao na prednosti ovog mehanizma zaštite prava u kojem ne mora da se iskoristi ni jedan pravni lek pred domaćim organima, a postupci traju najduže 1,5 godinu, što je znatno manje u odnosu na postupke pred Evropskim sudom za ljudska prava, takođe institucijom Saveta Evrope. Ovim mehanizmom se utiče da se problem reši pre nego što “stvari izmaknu kontroli”, istakao je gospodin Belorže.

On je pozvao prisutne na približavanje međunarodnim NVO koje imaju status konsultanata u Savetu Evrope, jer će to omogućiti da se preko njih pokreću postupci pred Komitetom ukoliko država ne prihvati odredbe Opcionog protokola koje nacionalnim NVO ne daju status legitimnog podnosioca predstavke. Gospodin Belorže istakao je da ovaj put treba koristiti i zbog materijalnih sredstava koje ove organizacije dobijaju od Saveta Evrope i tako mogu da omoguće nacionalnim organizacijama posete Komitetu i eventualne obuke za mehanizme praćenja ESP . Gospodin Belorže savetuje NVO da razmotre svoj zakonodavni status, u smislu da li suštinski ispunjavaju uslove zbog kojih se mogu smatrati sindikalnim organizacijama i na taj način eventualno podnositi predstavke.

Predstavnik Direktorata, gospodin Putijer (Poutier), pozvao je nevladine organizacije da aktivno učestvuju i u primeni drugog mehanizma kojim Komitet prati primenu Povelje u zemljama koje su je ratifikovale. NVO to mogu učiniti dostavljanjem stručnih komentara na podnete periodične nacionalne izveštaje o primeni Povelje i dodatnih informacija od značaja za utvrđenje realnog stanja u poštovanju prava garantovanih Poveljom.

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM je kroz svoju praksu pružanja besplatne pravne pomoći uvideo potrebu za korišćenjem različitih mehanizama zaštite ekonomskih i socijalnih prava za povrede koje se, po navodima građana koji nam se obraćaju, upravo najčešće odnose na prava iz ove oblasti.

YUCOM se pridružuje ranijoj incijativi nevladinih organizacija koje čine “Balkansku mrežu za dostojanstven rad” za ratifkaciju Opcionog protokola od strane Srbije i biće deo šire inicijative koja će biti upućena novim vlastima.

U Beogradu 7.11.2012.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019