Vesti

Molba za pomilovanje Zorana Petakova (09.11.2012.)Komitet pravnika za ljudska prava, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine podneli su danas predsedniku Republike, gospodinu Tomislavu Nikoliću, molbu za pomilovanje Zorana Petakova, koji se nalazi na odsluženju stodnevnog "kućnog pritvora" zbog krivičnog dela uvrede.

U molbi za pomilovanje istakli smo da se u ovom slučaju radi o krivičnom delu za koje je izmenama Krivičnog zakona ukinuta mogućnost izricanja kazne zatvora, kao i da ono nema veliku društvenu opasnost. Navedeno je i da je osuđenom ovo jedini sukob sa zakonom, kao i da se on, kao aktivista Alternativne kulturne organizacije – AKO bavi društveno-korisnim radom.

Petakov je, da podsetimo, najpre bio osuđen, zbog uvrede episkopa backog Irineja, na novčanu kaznu u iznosu od 100.000 dinara, koja je naknadno zamenjena kaznom zatvora. Po zahtevu advokata YUCOM-a, odlučeno je da su ispunjeni uslovi za zamenu zatvorske kazne "kućnim pritvorom".

Napominjemo da su zbog nastupanja apsolutne zastarelosti, advokati YUCOM-a podneli sudu zahtev da se obustavi dalje izvršenje kazne. Odluka suda, kojom je ovaj zahtev odbijen, doneta je u rekordnom roku od 3 dana, i protiv nje je uložena žalba, koja se još razmatra.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019