Vesti

Promocija dobre prakse u pružanju pravne pomoćiPromocija YUCOM-ove dvojezične publikacije (srpski i romski jezik) Primeri dobre prakse: Nevladin sektor-pružaoci pravne pomoći - i primena strateškog zastupanja kao instrumenta zaštite ljudskih prava održana je 12.04.2008. godine u prostorijama Centra za kulturnu dekontaminaciju-Beograd. Ova publikacija nastala je kao rezultat jednogodišnjeg projekta „Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija u pružanju pravne pomoći“ koji se realizovao uz podršku Kanadske agencije za međunarodnu razvoj (CIDA).

Projekat je imao za cilj da osnaži nevladine organizacije sa teritorije Srbije da putem strateškog zastupanja unaprede stanje ljudskih prava u Srbiji a u cilju poštovanja dostignutih standarda u međunarodnoj zajednici.

Nakon sprovedenog istraživanja od strane ProConcept-a o kapacitetima nevladinih organizacija da pružaju pravnu pomoć na način kojim se doprinosi unapređenju poštovanja ljudskih prava od strane države, (čiji su rezultati prezentovani u publikaciji), YUCOM je širom Srbije održao seriju treninga (TRENING ZA PRAKTIČNU PRIMENU MEĐUNARODNIH STANDARDA IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA)i panel diskusija. Svaki trening u okviru ove serije imao je za temu ljudsko pravo čije je kršenje, po rezultatima istraživanja, učestalo u regionu u kome se trening održavao.

Panel diskusije, s druge strane, su imale za cilj da upoznaju državne organe o neophodnosti poštovanja ali i njihove aktivne uloge u unapređenju stanja određenih ljudskih prava.

Sumirani rezultati YUCOM-ovog zalaganja, kao i načini kojima je YUCOM nastojao da unapredi kapacitet nevladinih organizacija prezentovani su u dvojezičnoj publikaciji Primeri dobre prakse: Nevladin sektor-pružaoci pravne pomoći - i primena strateškog zastupanja kao instrumenta zaštite ljudskih prava .Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019