Vesti

NVO zahtevaju od državnih institucija da reaguju povodom objavljivanja crnih listi SNP "Naši" (07.12.2012.)

Deseti decembar -- Međunarodni dan ljudskih prava

DEKLARACIJA

Pozivajući se na Deklaraciju o zaštiti branitelja/ki ljudskih prava, koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila 08. marta 1999. izričito naglasivši da država mora da preduzme sve neophodne mere kako bi branitelje/ke ljudskih prava zaštitila od svih oblika nasilja, pretnji, odmazde, diskriminacije, pritiska i dr;

Imajući u vidu sve ozbiljnije pretnje i u javnosti demonizovanje organizacija za ljudska prava koje je kulminiralo objavljivanjem tzv. crnog spiska nevladinih organizacija i najavom krivičnih prijava protiv nekih od njih (11.11.2012.), kao i spiska medija (03.12.2012.)

Uzimajući u obzir činjenicu da je Ustavni sud Srbije odbio da zabrani, te omogućio dalje nesmetano delovanje organizacija koje šire mržnju, netrpeljivost i pozivaju na linč pripadnika/ca različitih manjinskih grupa i dovode u pitanje osnovna Ustavom i zakonima garantovana ljudska prava;

Konstatujući pasivnost i nezainteresovanost državnih institucija da se angažuju u odbrani ljudskih prava, zaštiti branitelja/ki ljudskih prava i osude organizacije koje šire mržnju i netrpeljivost čime se i dalje podstiče klima nekažnjivosti, a samim tim stvara atmosfera nebezbednosti branitelja/ki ljudskih prava, kao i svih građana i građanki u Srbiji

Zahtevamo:

- Da država ispunjava svoje međunarodne obaveze koje se odnose na poštovanje ljudskih prava i punu primenu međunarodnih standarda ljudskih prava, te da braniteljima/kama ljudskih prava pruži adekvatnu i delotvornu zaštitu u slučajevima napada na njih zbog njihovog angažmana na odbrani i unapređenju ljudskih prava.

- Od relevantnih državnih institucija da se javno oglase povodom objavljivanja crne liste nevladinih organizacija i medija i da javno osude ovaj čin javne stigmatizacije i linča organizacija za ljudska prava i medija. Napominjemo da osim Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom ni jedna državna institucija nije našla za shodno da osudi objavljivanje ovog spiska. Ukoliko to ne učine, smatraćemo ih saučesnicima u nasilju nad svima nama koji branimo ljudska prava.

- Da se spreči dalje protivustavno delovanje organizacija koje šire mržnju i netrpeljivost, bilo da je reč o registrovanim udruženjima građana ili neformalnim grupama.

Organizacije potpisnice Deklaracije najavljuju zajedničko delovanje u oblasti zaštite branitelja/ki ljudskih prava i zagovaranje kreiranja adekvatnih politika i praksi državnih institucija u ovoj oblasti:

o Žene u crnom,
o Regionalni centar za manjine,
o Rekonstrukcija ženski fond,
o Građanske inicijative,
o Inicijativa mladih za ljudska prava,
o Dokukino,
o Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji,
o Komitet pravnika za ljudska prava,
o Autonomni ženski centar,
o Centar za unapređenje pravnih studija,
o Kuća ljudskih prava,
o Labris,
o Beogradski centar za ljudska prava,
o Gej strejt alijansa,
o Centar za kulturnu dekontaminaciju.


U Beogradu, 10.12. 2012.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019