Vesti

Položaj braniteljki i branitelja ljudskih prava u Srbiji - Nacionalna politika? (10.12.2012.)U petak 14.12.2012. godine sa pocetkom u 11 časova u biblioteci Kuce ljudskih prava i demokratije, Kneza Milosa 4, u Beogradu, bice predstavljena Studija o stanju branitelja ljudskih prava u Srbiji, autora Orsolije Tot (Orsolya Toth) i Milana Antonijevica, izradjena na osnovu Deklaracije UN o braniteljima ljudskih prava.

Studija sadrzi preporuke za unapredjenje polozaja branitelja ljudskih prava u okviru tri tematske celine: zastita, percepcija i finansiranje branitelja ljudskih prava. Ove preporuke su izradjene na osnovu zakljucaka sa konferencije Prema nacionalnoj politici o braniteljkama i braniteljima ljudskih prava odrzane u novembru 2011. godine u Beogradu.

Diskusija ima za cilj da ukaze i na najnovije napade na organizacije branitelja ljudskih prava. Ujedno, analizirace se odnos pojedinih medija i vlasti prema ovoj pojavi.

Uvodnicari:
Milan Antonijevic, Komitet pravnika za ljudska prava
Jovana Zoric, Beogradski centar za ljudska prava
Jovanka Todorovic Savovic, Labris
Srdacan pozdrav,


PreuzmiLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019