Vesti

Oprezno sa promenama zakona! (Nin, 21.12.2012)Da bi se Krivični zakonik (KZ) Srbije uskladio sa međunarodnim standardima, nova vlada je ekspresno pripremila i Skupštini dostavila njegove izmene i dopune. Neka krivična dela, kao što je, recimo, zloupotreba službenog položaja, čije preispitivanje Evropa uporno zahteva već nekoliko godina, sada su promenjena, a kod nekih, kao što je trgovina ljudima, pooštrene su kazne. Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (Yucom), i sam je bio, u ime svoje organizacije, jedan od inicijatora izmena ovog pravnog aktaLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019