Vesti

Reakcija udruzenja povodom kampanje protiv Poverenice za zastitu ravnopravnosti (29.12.2012)NEZAVISNE INSTITUCIJE U SRBIJI

Nevladine organizacije osuđuju višednevnu ličnu kampanju u dnevnom listu Kurir koja za posledicu ima urušavanje ugleda institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Kao organizacije koje se svakodnevno, na više frontova, zalažu za slobodu medija, staju u odbranu novinara, dužni smo da ukažemo da svako iznošenje privatnih fotografija, ličnih zapisa, kao i podataka dobijenih isljučivo iz jednog izvora, u ovako osetljivim okolnostima, ne mogu biti podvedeni pod slobodu medija i moraju naići na osudu kako javnosti tako i državnih organa.

Ujedno, neobjavljivanjem odgovora Poverenice povređeno je pravo da se čuje i druga strana, što predstavlja kršenje Zakona o javnom informisanju i kršenje etičkog kodeksa novinarskih udruženja koja bi trebalo da obavezuju sve medije, dok neovlašćeno objavljivanje ličnih informacija može predstavljati nedozvoljenu obradu podataka.
Ugrožavanje nezavisnih institucija koje se zalažu za ljudska prava u Srbiji, kao zemlji u tranziciji sa visokim stepenom nasilja je izuzetno opasno i zahteva jasnu reakciju, solidarnost sa metom napada, kao i podršku.

Podsećamo da su u istom listu nedavno objavljivane i fotografije Danka Runića sa albanskom zastavom, koje su stavljane u kontekst izdaje Srbije i inicirale su hajku protiv Runića u brojnim medijima, optužbe za izdaju Srbije, kao i otvorene pretnje.

Novinari, a mnogo vise urednici medija moraju biti svesni posledica objavljivanja netačnih i nepotpunih informacija, objavljivanja privatnih fotografija i lične elektronske komunikacije, čime se doprinosi stvaranju atmosfere linča koja može ugroziti pojedinca i instituciju.
Skrećemo pažnju da su slične kampanje rezultirale i smenama na čelu pojedinih institucija.

Kako se organizacije civilnog društva zalažu za transparentan i javan rad svih institucija, očekujemo da će konačan sud o ovim navodima biti vraćen iz medija u institucije. Time bi se izbeglo stvaranje atmosfere linča, a javnost bi u svakom slučaju bila upoznata sa svim činjenicama.
Kao i u prošlosti, ne smemo ostati nemi na svaku hajku, na svaki napad, na svaku naznaku urušavanja institucija.

Saopštenje potpisuju:

• Kuća ljudskih prava koju čine:
Građanske inicijative
Beogradski centar za ljudska prava
Komitet pravnika za ljudska prava-YUCOM
Helsinški odbor za ljudska prava
Centar za praktičnu politiku
• Centar za kulturnu dekontaminaciju
• Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom
• Žene u crnom
• Kulturni centar DamaD - Novi Pazar
• Autonomni ženski centar
• Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava
• ASTRA
• Udruženje novinara Srbije
• Centar za devojke - Niš
• Ženski prostor - Niš
• Udruženja za zaštitu i unapređenje položaja dece i mladih "Korak napred" - Kruševac
• Nezavisno udruženje novinara Srbije
• Beogradski fond za političku izuzetnost
• Argus – Civilno udruženje Mađara u Vojvodini za prava manjina
• CRCD - Centar za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina
• Centar za razvoj neprofitnog sektora
• Gej Strejt Alijansa
• Humanitarno udruženje RomaLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019