Vesti

Ljudska prava i slon u sobi (Vreme, 10.01.2013.)Umesto citata iz knjiga o ljudskim pravima, tekst počinjem manje pretenciozno, kratkom rečenicom Vojina Dimitrijevića, izgovorenom negde s proleća 2000. godine: "Ionako loša, situacija s poštovanjem ljudskih prava u Jugoslaviji postaje sve gora". Više od 12 godina kasnije, u godini u kojoj smo ostali bez ovog velikana ljudskih prava, rečenica izgovorena uoči oktobarskih promena nije u potpunosti aktuelna.

Rad na unapređenju ljudskih prava dao je rezultate. Pre svega, to potvrđuje veliki broj propisa koji se donose u skladu sa vrednostima ljudskih prava, u čemu ne zaostaje ni sadašnji saziv Narodne skupštine.

Preuzmite u PDF formatuLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019