Vesti

Pristup pravdi (Pravda za sve) 04.02.2013Poštovani/e,

pozivamo Vas da učestvujete na tribini u okviru realizacije projekta ’’Pristup pravdi (Pravda za sve)’’ koja će se održati u ponedeljak 4. februara 2013. sa početkom u 13 časova u Kući ljudskih prava i emokratije, Kneza Miloša 4.

Tema tribine biće mogućnosti unapređenja sistema besplatne pravne pomoći i njeno približavanje građanima, odnosno obezbeđenje pristupa pravdi za sve, a posebno za marginalizovane grupe i socijalno ugrožene.

Nezavidan socijalni položaj velikog broja građana i marginalizacija čitavih društvenih grupa, po različitim osnovama, kao i izmena mreže sudova u Srbiji, koja je uzrokovala teži pristup sudstvu nekim regionima i delovima stanovništva, pokazatelji su neophodnosti pridavanja veće pažnje ovom pitanju.

Budući da je istraživanje pokazalo da je odsustvo informacija i znanja o institucijama i organizacijama koje pružaju besplatnu pravnu pomoć dominantan razlog njenog nekorišćenja, smatramo da su javna afirmacija i podizanje svesti javnosti o besplatnoj pravnoj pomoći od izuzetne važnosti za unapređenje pravne jednakosti i vladavine prava u zemlji.

Ova tribina deo je javne debate o nacrtu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći kojim bi ova oblast trebalo da bude uređena na sveobuhvatan način ali i prepoznata uloga organizacija civilnog društva u sistemu besplatne pravne pomoći.

YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava i Secons – grupa za ravojnu inicijativu, pod pokroviteljstvom USAID a i Instituta za održive zajednice sprovode projekat sa ciljem formulisanja strategije reforme besplatne pravne pomoći. Ova strategija biće utemeljena na osnovu analize percepcije mogućnosti pristupa pravdi i uloge besplatne pravne pomoći kod građana, sa jedne, odnosno analize kapaciteta pružalaca besplatne pravne pomoći, sa druge strane. Zaključci će biti korišćeni kao osnov za organizovanje treninga i seminara za pružaoce besplatne pravne pomoći. Projekat je usmeren ka mapiranju postojeće institucionalne prakse, zakonodavnog okvira i pristupa pravdi i zagovaranju unapređenja sistema besplatne pravne pomoći i participacije organizacija civilnog društva, sa ciljem pospešivanja efikasnosti i pravednost sudstva u Srbiji.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete na tribini, molimo Vas da svoje učešće potvrdite na adresu office@yucom.org.rs ili telefonom na 011/ 33-444-25.

Milan Antonijević, direktor YUCOM
Olivera Vuković, direktorka SeConSLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019