Vesti

Dvodnevni trening za pružaoce pravne pomoći (11-12.02.2013.)Dvodnevni trening koji se realizuje u okviru projekta "Pristup pravdi (Pravda za sve)" održaće se u ponedeljak i utorak 11. i 12. februara 2013. godine u Kući ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša 4.

Prvi dan treninga ima za cilj da se postojeći pružaoci pravne pomoći u Srbiji kao i potencijalni pružaoci pravne pomoći upoznaju sa sadašnjim sistemom besplatne pravne pomoći, kako bi se stvorila kritična masa za zastupanje unapređenja ovog sistema. Na treningu će biti predstavljeni održivi sistemi besplatne pravne pomoći i projekat Evropske unije koji se realizuje u zemljama zapadnog Balkana o uspostavljanju održivih centara pravne pomoći. YUCOM će tokom 2013. godine dodeliti sredstva novim centrima za pružanje besplatne pravne pomoći, koji će imati privilegiju da rade pod mentorstvom iskusnih pružalaca iz Velike Britanije.

Drugi dan treninga namenjen je predstavljanju funkcionisanja YUCOM-ove besplatne pravne pomoći, koja već 15 godina uspeva da odgovori izazovima nepostojanja adekvatne podrške. Specifičan način funkcionisanja i instrumenti koji se koriste pri zastupanju biće predstavljeni kroz predstavljanje organizacije YUCOM-ove pravne pomoći, najsloženijih slučajeva i praktične primere i vežbe.

Trening će držati doc. dr Ivana Krstić, koja rukovodi Pravnom klinikom za pitanja diskriminacije na Pravnom fakultetu u Beogradu, i advokatice YUCOM-a Natalija Šolić, Katarina Golubović i Kristina Todorović i pravnica Nada Dželebdžić.

YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava i SeConS – grupa za ravojnu inicijativu, pod pokroviteljstvom USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC) sprovode projekat sa ciljem formulisanja strategije reforme besplatne pravne pomoći. Ova strategija biće utemeljena na osnovu analize percepcije mogućnosti pristupa pravdi i uloge besplatne pravne pomoći kod građana, sa jedne, odnosno analize kapaciteta pružalaca besplatne pravne pomoći, sa druge strane. Zaključci će biti korišćeni kao osnov za organizovanje treninga i seminara za pružaoce besplatne pravne pomoći. Projekat je usmeren ka mapiranju postojeće institucionalne prakse, zakonodavnog okvira i pristupa pravdi i zagovaranju unapređenja sistema besplatne pravne pomoći i participacije organizacija civilnog društva, sa ciljem pospešivanja efikasnosti i pravednost sudstva u Srbiji.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019