Vesti

Održana konferencija Queeria centra (23.04.2008)

Konferencija za novinare povodom kampanje Queria centra pod nazivom "Ljubav na ulice! Huligane u zatvore!", održana je u Medija centru-Beograd, 23.04.2008. godine. Organizator je kao povod ove kampanje naveo nemogućnost organizovanja Gej parade - ulične manifestacije koja je u brojnim gradovima Evrope pokazatelj građanskih prava i sloboda - u Beogradu.


Takođe, statistike pokazuju da svaka četvrta gej osoba doživi nasilje u javnom prostoru, najčešće na ulici.

Odsustvo političke volje da se Gej parada održi, pre svega zbog uvažavanja sloboda garantovanih Ustavom (član 54.), kao i neprestano nasilje koje se na ulicama, trgovima i u parkovima vrši nad gej osobama, a na koje država ne reaguje – direktno ponižava građane i građanke Srbije!


Kampanja ima za cilj prihvatanje različitosti od strane društva, kao i formiranje kritičkog stava prema mržnji, diskriminaciji i nasilju.

Šta želimo ovom kampanjom?

Želimo da ljudsko pravo na život bude neprikosnoveno ljudsko pravo!
Želimo da država uvažava ljudska prava a sankcioniše nasilje!
Želimo da društvo u kome živimo prihvata različitost a da se kritički odnosi prema mržnji, diskriminaciji i nasilju!
Želimo da gej osobe u Srbiji imaju jednaka prava i slobode kao i svi ostali građani!
Želimo da se osećamo bezbedno u prostorima koji pripadaju svima!


Podršku najavljenoj kampanji iskazali su panelisti Boban Stojanović, aktivista Queeria centra, Marijana Stočić, PR Žindok (Ženskog informativno dokumentarnog centra), Milan Antonijević, pravnik YUCOM-a, Biljana Srbljanović, kandidatkinja za gradonačelnicu Beograda i Anabela Basalo, književnica.

Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019