Vesti

Deveta sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova(13.02.2013)Članovi Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, su se, na sednici od 13.februara, koja je održana u formi okruglog stola, upoznali sa tokom rasprave o Izveštaju Republike Srbije pred Savetom za ljudska prava Ujedinjenih nacija i dobijenim preporukama, a u okviru Univerzalnog periodičnog pregleda kao mehanizma nadzora poštovanja ljudskih prava u zemljama članicama UN.

U uvodnom delu, prisutnima se obratio predsednik Odbora Meho Omerović, koji je istakao da Republika Srbija ima zaokružen okvir zaštite ljudskih prava i da država mora da obezbedi poštovanje istih. Takođe je dodao da će se Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, u skladu sa svojim instrumentima, zalagati i dalje njihovo poštovanje.

Suzana Paunović, pomoćnica direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava je predstavila preporuke Saveta za ljudska prava UN-a, ističući da je u pripremi Izveštaja Republike Srbije učestvovalao i 27 nevladinih organizacija. Paunović je dodala da je praćenje realizacije ovih preporuka, takođe i jedan od programa Kancelarije.

Gordana Stamenić, državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave je naglasila da su mnoge države pozdravile napore Srbije u oblasti zaštite ljudskih prava i pohvalile mere unapređenja položaja manjinskih grupa, borbu protiv nasilja nad ženama, kao i veće učešće žena u javnom životu.
Katarina Golubović, ispred JUKOM-a, je naglasila da su nevladine organizacije dale značajan doprinos sastavljanju Izveštaja. Kroz stalne konsultacije sa OEBS-om i UNDP-om i drugim organizacijama, pripremljen je Izveštaj koji je prikazuje stanje u oblasti ljudskih i manjinskih prava u Srbiji.

Učesnici okruglog stola bili su u prilici da vide film, koji prikazuje predstavljanje Izveštaja u drugom ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda, nakon čega je usledila rasprava, u kojoj su prisutni diskutovali o problemima zapošljavanja nacionalnih manjina i osoba sa invaliditetom, problemu štampanja udžbenika na maternjim jezicima nacionalnih manjina, kao i drugim vidovima zaštite ljudskih i manjinskih prava u Srbiji.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora, Meho Omerović.

IzvorLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019