Vesti

Izveštaj sa treninga za pružaoce besplatne pravne pomoćiIzveštaj sa treninga za pružaoce besplatne pravne pomoći u okvoru dvodnevong projekta ‘’Pristup pravdi – pravda za sve’’ održanog u Kući ljudskih prava i demokratije, u Beogradu 11. i 12. februara 2013. godineTrening za pružaoce besplatne pravne pomoći u okvoru dvodnevong projekta ‘’Pristup pravdi – pravda za sve’’ održan je u Kući ljudskih prava i demokratije, u Beogradu 11. i 12. februara 2013. godine. Učešće na treningu su uzeli predstavnici civilnog sektora iz 7 gradova Srbije – Beograda, Novog Sada, Pančeva, Niša, Prijepolja, Leskovca i Kruševca. Reč je o pružaocima BPP koji imaju širok dijapazon ciljnih grupa – marginalizovanih, mladih žena, žrtava porodičnog nasilja, Roma, žrtava trgovine ljudima i obespravljenih u oblasti prava iz oblasti radnog odnosa.


Izveštaj sa treninga Pristup pravdi pravda za sve 11. i 12. februarLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019