Vesti

Konferencija 'Zaštitnik građana - preporuke u praksi' (22.02.2013.)Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava organizuju konferenciju na temu 'Zaštitnik građana – preporuke u praksi', u petak 22.02.2013. godine u 11 sati u Velikoj sali Medija centra.

YUCOM i Bg centar završavaju aktivnosti na projektu Jačanje uloge ombudsmana u Republici Srbiji, u čijem sprovođenju je značajnu podršku pružila Stručna služba Zaštitnika građana.

Biće predstavljen mehanizam za praćenje sprovođenja preporuka Zaštitnika građana koji je kreiran u okviru projekta i testitran na preporukama u oblasti dobre uprave.

Zaštitnik građana Saša Janković otvoriće ovaj skup na kome će govoriti i eksperti iz oblasti dobre uprave, kao i intervjuisani predstavnici organa javne vlasti koji su nakon susreta sa istraživackim timom pokazali spremnost za sprovođenjem preporuka u skladu sa nacelima dobre uprave.

Govore:
Saša Janković, Zaštitnik građana Republike Srbije
Benjamin Allen, USAID/JRGA
Marija Rauš, UN OHCHR
dr Stevan Lilić, Pravni fakultet univerziteta u Beogradu
dr Vesna Petrović, Beogradski centar za ljudska prava
Milan Antonijević, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOMLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019