Vesti

Konferencija - Antidiskriminacioni mehanizmi u praksiPoštovani,

pozivamo Vas da prisustvujete konferenciji ‘‘Antidiskriminacioni mehanizmi u praksi’’ u organizaciji YUCOM - Komiteta pravnika za ljudska prava dana 28.02.2013. godine u Kući ljudskih prava u Beogradu, Kneza Miloša 4, sa početkom u 12 h.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati analize antidiskriminatornog mehanizma u praksi koja je sprovedena u okviru istraživanja podržanog od strane ambasade Nemačke u Srbiji. Analiza je bazirana na dosadašnjim odgovorima pravosuđa u Srbiji i Poverenice za zaštitu ravnopravnosti na navode o povredama zabrane diskriminacije. Projekat sproveden tokom 2012. godine ima za cilj poboljšanje položaja najranjivijih grupa – izbeglica, interno raseljenih lica, povratnika po readmisiji i Roma, odnosno ostvarivanje svih prava garantovanih Zakonom o zabrani diskriminacije.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete na konferenciji, molimo Vas da svoje učešće potvrdite na adresu office@yucom.org.rs ili telefonom na 011/ 33-444-25.

Program konferencije šaljemo Vam u prilogu.

Pozivno pismo za konferenciju Antidiskriminacioni mehanizmi u praksi

Milan Antonijević, direktor
YUCOMLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019