Vesti

Najava konferencije "Pristup pravdi - pravda za sve"Poštovani,

pozivamo Vas da prisustvujete konferenciji ‘’Pristup pravdi – Pravda za sve’’ u organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava i SeConS-a dana 07.03.2013. godine u Kući ljudskih prava, Kneza Miloša 4, Beograd, sa početkom u 11 h.

Na konferenciji će biti predstavljena publikacija Pristup pravdi i besplatna pravna pomoć u Srbiji – izazovi i reformekoja polazeći od Nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći a na osnovu rezultata istraživanja opercepciji besplatne pravne pomoći od strane građana Srbije i zaključaka javne tribine formuliše preporuke za izgradnju efektivnog sistema besplatne pravne pomoći. Cilj konferencije je i promocija besplatne pravne pomoći putem medijskih sadržaja i brošura namenjenih približavanju ovog sistema građanima. Ove aktivnosti realizovane su tokom projekta Pristup pravdi-pravda za sveu okviru programa “Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva Srbije“ USAID-a i Instituta za održive zajednice.

YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava i Secons – grupa za ravojnu inicijativu, pod pokroviteljstvom USAID a i Instituta za održivezajednice sprovode projekat sa ciljem formulisanja strategije reforme besplatne pravne pomoći.

Projekat je usmeren ka mapiranju postojeće institucionalne prakse, zakonodavnog okvira i pristupa pravdi i zagovaranju unapređenja sistema besplatne pravne pomoći i participacije organizacija civilnog društva, sa ciljem pospešivanja efikasnosti i pravednost sudstva u Srbiji.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete na konferenciji, molimo Vas da svoje učešće potvrdite na adresu office@yucom.org.rsili telefonom na 011/ 33-444-25.

Program konferencije šaljemo Vam u prilogu.

Pozivno pismo na konferenciju "Pristup pravdi - pravda za sve"

Milan Antonijević, direktor YUCOM
Olivera Vuković, direktorka SeConSLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019