Vesti

Završna konferencija projekta ‘’Pristup pravdi – pravda za sve’’ (07.03.2013)Završna konferencija projekta ‘’Pristup pravdi – pravda za sve’’ održana je u Kuci ljudskih prava i demokratije, 7. marta 2013. godine, sa pocetkom u 11h. Direktor YUCOM-a
Milan Antonijevic je u uvodnoj reci pozdravio sve prisutne i dao rec gospodinu Bogdanu Gavanskom. Gdin Gavanski se kratko obratio prisutnima ispred organizacije Institut za
održive zajednice (ISC), koja je u saradnji sa USAID-om, u okviru Inicijative za javno zagovaranje gradanskog društva u Srbiji podržala projekat ‘’Pristup pravdi – pravda za sve’’.

U nastavku konferencije prikazana je emisija ‘’Evronet’’ PG Mreža o besplatnoj pravnoj pomoci u Srbiji. Milan Antonijevic je potom održao prezentaciju o pravnom okviru i strategiji besplatne pravne pomoci u Republici Srbiji, sa odgovarajucim ekspertskim mišljenjem i preporukama za unapredenje ovog sistema.

Prikazan je video klip o jednom od strateških slucajeva besplatne pravne pomoci YUCOM-a u oblasti slobode okupljanja. Prisutnima su podeljene publikacija i brošura o besplatnoj pravnoj pomoci.

Dr Danilo Vukovic, istraživac SeConS-a i predavac na Pravnom fakultetu u Beogradu je predstavio rezultate istraživanja o percepciji besplatne pravne pomoci kod gradana Srbije, najznacajnijim kanalima informisanja o istoj, oblastima u kojima je bila najzastupljenija u poslednjih godinu dana itd.

Potom je rec uzela advokatica YUCOM-a Katarina Golubovic koja je prisutnima objasnila najvažnije ciljeve ovog projekta: mapiranje NVO koje se bave pružanjem BPP i približavanje ovog sistema gradanima, kroz identifijaciju najboljih kanala promocije. Takode je približila stanovište nevladinog sektora o sistemu besplatne pravne pomoci i mogucim pravcima njegove izgradnje, sa posebnim osvrtom na dobre primere iz Velike Britanije, Irske i Rumunije.

Pre diskusije prikazan je i video klip o slucaju Bodrožic, još jednom slucaju od strateške važnosti, ovoga puta u oblasti slobode govora u vezi sa kojim se advokatski tim
YUCOM-a obratio i Komitetu za ljudska prava UN.

Nakon diskusije, direktor Milan Antonijevic se zahvalio prisutnima na ucešcu na današnjoj konferenciji, kao i na pracenju svih aktivnosti u okviru ovog projekta.

Izvestaj sa zavrsne konferencije Pristup pravdi pravda za sve 07. martLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019