Vesti

Izveštaj - Konferencija „Antidiskriminacioni mehanizmi u praksi“Konferencija „Antidiskriminacioni mehanizmi u praksi“ održana je 28.02.2013. godine sa početkom u 12h u Kući ljudskih prava u Beogradu. Direktor YUCOM-a, Milan Antonijević, u uvodnoj reči pozdravio je sve prisutne i ukazao na osnovne ciljeve projekta, a potom dao reč advokatici YUCOM-a Kristini Todorović koja je iznela osnovne podatke vezane za broj postupaka pokrenutih po osnovu Zakona o zabrani diskriminacije, načinu njihovog rešavanja upraksi, kao i dužini trajanja istih.

Kao jedan od osnovnih problema u praksi, navela je i to da se u ovim postupcima uglavnom ne donose meritorne odluke već procesna rešenja, kao i to da kod građana postoji nedovoljna informisanost o samom pojmu diskriminacije, te često mešanje diskriminacije sa nasiljem na poslu, tzv. mobingom.Još jedan od problema koji je tim YUCOM-a uočio jeste i taj što se donosioci odluka uovim postupcima izuzetno retko
pozivaju na međunarodnopravne dokumente u svojim odlukama.


Preuzmite kompletan Izveštaj sa konferencijeLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019