Vesti

„Od kršenja do stvaranja zakona“ - Izveštaj prve posete Okružnom zatvoru Novi Sad16. april 2013. godine

Članovi tima projekta, Aleksandra Jelić - ApsArt, Aleksandar Ćaćić - ApsArt, advokat Katarina Golubović - YUCOM i Nevena Nikolić – BG centar uz podršku Jelene Samardžić, predstavnice Kancelarije Zaštitnika građana, članice Nacionalnog mehanzma za prevenciju torture posetili su Okružni zatvor u Novom Sadu 16.04.2013. godine, sa ciljem približavanja misije i aktivnosti projekta kako upravi zatvora, tako i osuđenim licima.

STAV UPRAVE O PROJEKTU: Članove tima dočekao je načelnik Službe za obezbeđenje, Milorad Stoleski, zajedno sa zamenikom načelnika službe obezbeđenja i načelnicom prevaspitne službe. Aleksandra Jelić upoznala je prisutne sa ciljem projekta i fazama projekta koji će se odvijati u samom zatvoru, kao i van zatvora (igranje predstave u drugim zatvorima i gradovima). Jelena Samardžić je u ime Službe Zaštitnika građana i Nacionalnog preventivnog mehanizma za toturu iskazala podršku aktivnostima organizacija civilnog društva koje su se do sada pokazale kao aktivne i profesonalno obavljale zadatke u oblasti zaštite prava lica lišenih slobode. Planirane aktivnosti organizacija civilnog društva u okviru projekta „Od kršenja do stvaranja zakona“ predstavlja još jedan vid rada u okviru Nacionalnog prevetnivnog mehanizma na suzbijanju torture i ostvarenju otvorenosti institucija u kojima su smeštena lica lišena slobode.

Načelnica prevaspitne službe, Tatjana Zubović, istakla je da je upoznata sa dosadašnjim radom ApsArta u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, kako preko medija, tako i od strane osuđenika, i iskazala zadovoljstvo što su zatvor u Novom Sadu, odnosno njegovi zatvorenici izabrani za učešće na projektu. Ona smatra da je od velikog značaja uključivanje u rad na projektu osuđenika iz zatvorenog odeljenja, te pre svega onih koji nisu radno angažovani. Načelnica prevaspitne službe smatra da je neophodno postojanje više ovakvih radionica, te da je njihov cilj vaspitnog karaktera za osuđenike.

Predstavnici uprave su istakli da je mali broj radno angažovanih lica, zbog smanjenja potražnje za robom koju zatvorenici proizvode. Takođe je istaknuto da su naknade za rad veoma male, ali i obavezne.

Organizovanje pohađanja škole takođe predstavlja problem imajući u vidu da škole koje nude anganžman zahtevaju ispunjenje uslova, uključujući i finansijska sredstva koje zatvor ne može da obezbedi. Takođe, sve škole imaju za uslov da se započeto školovanje i završi, što predstavlja dodatni problem jer je na odluženju kazne veliki broj lica koji žive van Novog Sada, a kazne koje se služe u ovom zatvoru su kraće od godinu dana.

Na pitanje da li postoji napredak u tretmanu među osuđenicima, načelnica prevaspitne službe je istakla da ne postoji, imajući u vidu da su skoro svi u V-1 tretmanu (po rečima načelnika Službe za obezbeđenje, u V-2 tretmanu je 5 lica), da su kazne do 1 godine, a da se preispitivanje radi na 6 meseci i godinu dana. Ona je istakla da je Pravilnik o tretmanu, programu postupanja, razvrstavanju i naknadnom razvrstavanju osuđenih lica koji je na snazi neprimenjiv na osuđenike u ovom Okružnom zatvoru u smislu mogućnosti njihovog napredovanja i time sticanja posebnih prava u toku služenja kazne. Katarina Golubović je istakla da je neprimenjivost pravnog propisa na konkretne slučajeve jedna od činjenica koje se kroz radionice i predstave moraju prikazati i koje će pravnom timu biti osnova za kreiranje predloge za izmene propisa.

U razgovoru je istaknuto da će veliki problem biti fluktuacija u zatvoru, s obzirom da su u samom zatvoru osuđenici čija je izrečena kazna do 1 godine. U tom smislu, postoji verovatnoća da se zainteresovana lica neće zadržati u zatvoru do poslednje faze projekta koje se odigrava u zatvoru – igranja predstave.

Takođe je istaknut izazov mešanja grupa iz poluovorenog odeljenja i zatvorenog odeljenja, pre svega zbog mogućnosti unošenja zabranjenih objekata i psihoaktivnih supstanci u zatvoreno odeljenje, te je iz tog razloga predložen odvojen rad sa zatvorenicima iz zatvorenog odeljenja i iz poluotvorenog odeljenja. Predloženo je da se sa zatvorenicima iz zatvorenog odeljenja radi u kinoteci, dok iz poluotvorenog u učionici.
Kao izazov je za sada istaknuto izvođenje predstave, s obzirom da OZ u Novom Sadu ne raspolaže većom prostorijom, poput KPZ Sremska Mitrovica.

Uprava Okružnog zatvora Novi Sad iskazala je punu podršku, uključujući i logističku, sprovođenju projekta „Od kršenja do stvaranja zakona“.


KONTAKT SA OSUĐENICIMA: U trenutku posete, u OZ Novi Sad se nalazilo 674 lica, od kojih se oko polovina nalazila u pritvoru. Predstavnik Službe za obezbeđenje sproveo je članove tima u obilazak osuđenih lica, i to kako u poluotvorenom odeljenju tako i u zatvorenom odeljenju. Članovi projektnog tima stupili su, najpre, u neposredan kontakt sa osuđenicima iz zatvorenog odeljenja na igralištu , prilikom vremena određenom za šetnju, gde su im podelili liflete objašnjavajući da se mogu prijaviti za info sastanak ubacivanjem popunjenog lifleta u kartonsku kutiju smeštenu u kantini, koja je jedino mesto dostupno svim osuđenicima. Aleksandar Ćaćić je obavestio osuđenike u kratkim crtama da se organizuju radionice koje imaju za cilj da prikupe informacije od osuđenika o njihovom iskustvu u zatvorima i preporukama za unapređenje njihovog položaja u zatvorima, bilo kroz adekvatnu primenu bilo kroz adekvatnu promenu zakona o izvršenju krivičnih sankcija.

Članovi projektnog tima su posetili sve blokove , kako poluotvorenog, tako i zatvorenog odeljenja, i tako stupili u kontakt sa svim osuđenim licima u OZ Novi Sad. Svi osuđenici su u kratkim crtama dobili informacije o misiji projekta i pozvani na informativni sastanak koji će se održati 23.04.2013. godine, te dobili direktno liflete uz objašnjenje o načinu prijavljivanja.

Svaki kontakt sa osuđenicima je izvršen na taj način da se ispoštuje njihov režim života, njihovo vreme, uz uvažavanje dostojanstva, što je uslovilo i pozitivne reakcije na prisustvo projektnog tima u zatvoru.

Preuzmite izveštaj prve posete Okruznom zatvoru Novi SadLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019