Vesti

YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava predstavili aktivnosti koalicije za ravnopravnost KORAKU petak 26. aprila u prostorijama Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, predstavnici Koalicije za ravnopravnost KORAK upoznali su predstavnike organizacija civilnog društva i medija sa ciljevima i planiraniranim aktivnostima za 2013. i 2014. godinu.


Koalicija za ravnopravnost - KORAK je mreža nevladinih organizacija iz Srbije, Crne Gore i Kosova organizovana sa ciljem da se na regionalnom nivou borimo protiv diskriminacije.Članice KORAK-a su:
Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM,
Beogradski centar za ljudska prava,
CHRIS Mreža, Centar za građansko obrazovanje Crna Gora,
Fond za humanitarno pravo Kosovo,
Gej Strejt Alijansa,
LGBT Forum Progres Crna Gora i
Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo.

Izveštaj sa događaja i planirane aktivnosti KORAK-a možete videti klikom na :

Izveštaj
Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019