Vesti

POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA (CFP)Trostruko A za građane, pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći
(Triple A)

Organizacije civilnog društva u Srbiji su pozvane da dostave svoje projektne predloge koji se tiču razvoja informacija, saveta, aktivne pomoći ili zagovaranja servisa koji su besplatani i otvoreni za sve građane.

Cilj projekta je: jačanje uloge civilnog društva u procesu pozivanja vlada/vlasti na odgovornost kroz povezivanje sa građanima, pronalaženje optimalnog modela koji bi bio u službi građana, a koji bi omogućio pristup informacijama, obezbedio pravovremene i tačne savete, te dao pomoć u vidu zastupanja.

Projekat “Trostruko A” se sprovodi u zemljama zapadnog Balkana (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Kosovo) i Turskoj. Konzorcijum organizacija zadužen za sprovođenje projektnih aktivnosti obezbedio je grant od 100.000 evra, za implementaciju deset projekata (2 projekta po jednoj zemlji). Visina individualnog granta iznosi 10.000 evra.

Vaše projektne predloge na englekom jeziku možete dostaviti do 21. avgusta 2013. godine na sledeću adresu: office@yucom.org.rs

U prilogu Vam dostavljamo uputstvo za dostavu Vaših projektnih predloga, a smernice možete preuzeti ovde:

Uputstvo za dostavu


ANNEX B, Budget_template, ECASLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019