Vesti

YUCOM i „Tehnoart“ u borbi protiv diskriminacijeU toku školske 2012/2013. godine školski Tim za zašitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja ostvario je uspešnu saradnju sa Komitetom pravnika za ljudska prava YUCOM. Kako bi nastavnici i razredne starešine prepoznale ovaj sve zastupljeniji problem među školarcima, advokati YUCOM-aorganizovali su besplatne radionice za nastavnike.

Gotovo trećina nastavnog osoblja „Tehnoarta“, tačnije 47 nastavnika, prošlo je obuku na temu diskriminacije, stereotipa i predrasuda. Aktivnim učešćem nastavnika kroz grupni rad, uz stručnu i svesrdnu pomoć advokata YUCOM-a, nastavnici su na primerima iz realnih i svakodnevnih situacija naučili kako prepoznati diskriminaciju i kako odreagovati u datoj situaciji. Nesebičnu savetodavnu pomoć branitelji ljudskih prava pružili su i roditeljima naših učenika takođe iz oblasti diskriminacije.

I učenici su bili uključeni u proces obuke na temu diskriminacije koju su vodili studenti Pravne klinike Pravnog fakulteta u Beogradu od aprila do juna 2013.godine. Tako su učenici među vršnjacima mogli da šire svest o toleranciji, različitostima i poštovanju drugačijeg.
Besplatno organizovane radionice, obuka i saveti advokata Komiteta uticali su na širenje društvene svesti, ali i društvene odgovornosti, pa će se uspešna saradnja nastaviti i u narednoj školskoj godini. (www.yucom.org.rs)

IzvorLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019