Vesti

Skup podrške za Pussy Riot - prvi put izrečena samo opomena za neprijavljivanje skupaPRVI PUT PREKRŠAJNI SUD IZREKAO OPOMENU ZBOG NEPRIJAVLJIVANJA SKUPA

B.M. je putem socijalnih mreža najavila organizovanje skupa podrške ruskom bendu „Pussy Riot“ u Beogradu. Skup je održan 17. avgusta 2012. ispred ruske ambasade, a razlog okupljanja bila je činjenica da su članice imenovanog benda osuđene i zatvorene zbog performansa koji su izvele u crkvi
Hrista spasitelja u Moskvi protiv režima Vladimira Putina.

Skupovi podrške „Pussy Riot“ održavani su u svim većim gradovima sveta, tako da je ova akcija predstavljala samo deo jedne globalne akcije sa ciljem izražavanja neslaganja sa činjenjima ruskih vlasti. Pomenuto okupljanje u Beogradu bilo je izrazito mirnog karaktera, a prisustvovalo je oko 20
osoba i veliki broj policajaca.

Policija je ubrzo pokrenula prekršajni postupak protiv organizatorke skupa B.M. zbog povreda odredba Zakona o okupljanju građana, tj. neprijavljivanja javnog skupa. Pravni tim YUCOM-a zastupao je B.M. pred Prekršajnim sudom u Beogradu, te je na osnovu iznetih argumenata sud doneo presudu kojom joj je izrekao opomenu.

YUCOM je sproveo istraživanje o praksi prekršajnih sudova o postupanju po Zakonu o okupljanju građana tokom 2012. godine. Rezultati ovogh istraživanja su pokazali da su u praksi ovih sudova izricane isključivo novčane kazne ili su postupci zastarevali. Tako da je ovo prva odluka prekršajnog suda u kojoj je zbog neprijavljivanja skupa izrečena samo opomena. YUCOM pozdravlja blagu odluku suda jer je dobar primer stavljanja vrednosti ljudskih prava (u ovom slučaju slobodemirnog okupljanja) ispred krute primene zastarelog Zakona o okupljanju građana i prestavlja veliki napredak u našem pravosuđu.
U cilju unapređenja ljudskih prava u Srbiji, posebno slobode okupljanja, u narednom periodu od organa vlasti očekujemo sledeće:

 Da se usvoji novi, savremeniji Zakon o slobodi okupljanja građana, kako bi se adekvatnije i efikasnije regulisalo i obezbedilo ostvarivanje prava na slobodu mirnog okupljanja
 Da prekršajni sudovi nastave sa praksom blaže kaznene politike
 Da se dosledno primenjuju odredbe Zakona o slobodi okupljanja i odluke Ustavnog suda i da se omogući svim društvenim grupama da bez diskriminacije ostvariuju Ustavom garantovano pravo na slobodu mirnog okupljanja.

Beograd, 6. avgust 2012.

Preuzmite saopštenjeLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019