Poslanice Narodne Skupštine i braniteljke ljudskih prava razgovarale o implementaciji Deklaracije o braniteljkama ljudskih prava i Rezolucije 1325 (31.10.2008)Povodom dana Rezolucije Saveta bezbednosti 1325 da na osnovama ravnopravnosti polova države izgrade mehanizme za rešavanje konflikata, poslanici Snežana Stojanović-Plavšić, Elvira Kovacs i Nikola Novaković (potpredsednik NS) primili su predstavnice nevladinih organizacija Žene u crnom i Komiteta pravnika za ljudska prava-YUCOM u zgradi Narodne skupštine, 31.10.2008.

Nakon dugogodišnjeg bezuspešnog podnošenja na razmatranje Rezolucije 1325 od strane Žena u crnom i YUCOM-a, na sastanku se prvi put razgovaralo o važnosti učešća žena u mehanizmima koji garantuju bezbednost građanki i građana Srbije, i utvrđene su osnove za saradnju nevladinog sektora i parlamentarki u ostvarenju zahteva Rezolucije.

Parlamentarci su, istovremeno, upoznati i sa obavezama iz Deklaracije UN o braniteljkama ljudskih prava, i pozvani su da, u skladu sa njom, zaštite braniteljke ljudskih prava, putem usvajanje Deklaracije i da na druge načine uzmu učešće u unapređenju i zaštiti ljudskih prava.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023