Vesti

KORAK - Pozivno pismo i nacrt agende za regionalni sastanak 27.09.2013Poštovana/i,

Koalicija za Ravnopravnost – KORAK poziva Vas na regionalni sastanak u petak 27. septembra 2013. godine u hotelu Moskva u Beogradu u 12h. Na sastanku će biti oformljena regionalna mreža organizacija civilnog društva, zainteresovanih pojedinaca i medija iz Srbije, Kosova i Crne Gore čiji će cilj biti praćenje rada državnih organa, a naročito pravosuđa u slučajevima diskriminacije u sve tri zemlje.

KORAK je koalicija nevladinih organizacija iz Srbije, Crne Gore i Kosova, organizovana sa ciljem borbe protiv diskriminacije na regionalnom nivou. Članice KORAK-a su: Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beogradski centar za ljudska prava, CHRIS Mreža, Centar za građansko obrazovanje Crna Gora, Fond za humanitarno pravo Kosovo, Gej Strejt Alijansa, LGBT Forum Progres Crna Gora i Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo. KORAK podržava umrežavanje OCD na regionalnom nivou i poziva druge organizacije da se priključe KORAK-u, postanu pridruženi članovi koalicije i učestvuju u regionalnim mrežama. Takođe, radi ostvarivanja tog cilja tokom 2013. i 2014. KORAK će dodeljivati podgrantove drugim organizacijama civilnog društva.

Koalicija KORAK je do sada organizovala 22 prezentacije i 12 seminara širom Srbije, Crne Gore i Kosova, izdala trojezičnu publikaciju Ravnorpavnost - regulativa i realnost i vršila monitoring suđenja za diskriminaciju. Do kraja 2013. planirano je da se oforme tri regionalne mreže čija će sedišta biti u Beogradu, Prištini i Podgorici, na teme praćenje rada pravosuđa u slučajevima diskriminacije, prava LGBT osoba i učešća žena u političkom životu. KORAK će oformiti tri mreže: Judicial Monitoring Network, LGBT Network i Gender Network, koje će zajedno delovati i širiti ideje tolerancije i regionalne saradnje.

Pozivamo Vas da prisustvujete regionalnom sastanku u Beogradu i svojim učešćem doprinesete osnivanju Judicial Monitoring Network.

Koalicija KORAK ovu priliku koristi i da Vas pozove da zajedno uzmemo učešće u Paradi ponosa koja će se održati 28. septembra 2013. u Beogradu i time podržimo višegodišnje napore građana i nevladinih organizacija u ostvarivanju prava na slobodu okupljanja.

Poziv je otvoren za OCD, zainteresovane pojedince i predstavnike medija. Ukoliko ste zainteresovani za učešće, Vaše podatke (ime i prezime, organizacija i funkcija) možete poslati na korak@yucom.org.rs, a sve dodatne informacije možete dobiti na +381113344425. Nacrt agende se nalazi u prilogu.
Srdačan pozdrav,

U ime Koalicije za ravnopravnost KORAK

Milan Antonijević, direktor YUCOM-a

A G E N D A

- nacrt -I dan, petak, 27. septembar 2013


12:00 – 12:30 Predstavljanje Koalicije KORAK

12:30 – 13:00 Suđenja u postupcima za zaštitu od diskriminacije

13:00 – 13:15 Diskusija, iskustva iz regiona

13:15– 13:45 Pauza za kafu

13:45 – 14:15 Formiranje regionalne mreže Judicial Monitoring Network
i predstavljanje metodologije za praćenje suđenja u postupcima
za zaštitu od diskriminacije

14:15 – 14:45 Aktivnosti i načini saradnje u okviru mreže

14:45 – 15:15 Diskusija i zaključci

15:15 – 16:30 Ručak
II dan, subota, 28. septembar 2013

Fakultativno učešće na Paradi ponosa
(U slučaju zabrane održavanja Parade ponosa, učešće na konferenciji u Media Centru)

Preuzmite Pozivno pismo sa agendomLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019