Vesti

Parada ponosa se mora održati



Kuća ljudskih prava i demokratije (u daljem tekstu Kuća) zahteva od Vlade Srbije da se hitno prestane sa kršenjem prava na slobodu okupljanja i sa sakrivanjem iza „bezbednosnih procena“ da bi se onemogućila Parada ponosa. Vlada mora da obezbedi pravo na slobodu okupljanja, jer je na to obavezuju Ustav, zakoni i vrednosti na kojima je utemeljena država.

Potpuno je neprihvatljivo da se Vlada krije iza bezbednosnih procena dok uskraćuje građanima osnovna ljudska prava. Ukoliko bezbednosna procena i ove godine pokaže da policija ne može da obezbedi skup, odgovorni za takvu situaciju moraju da snose posledice. Ako nisu u stanju da obezbede slobodu okupljanja u Beogradu, ministar policije Ivica Dačić i koordinator službi bezbednosti Aleksandar Vučić treba odmah da podnesu ostavke na svoje funkcije. Organizatori i učesnici Parade ne mogu snositi posledice niti im mogu biti uskraćena ljudska prava zbog nesposobnosti Vlade Srbije da radi svoj posao.

Kuća ljudskih prava poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova da bez odlaganja objavi bezbednosne procene iz prethodnih godina. Podsećamo da je isti sastav vrha MUP-a odgovoran za sve dosadašnje zabrane Parade ponosa, zajedno sa svim članovima prethodne i aktuelne Vlade Srbije. I pored svih bezbednosnih procena, do sada nije urađeno ništa da se sankcionišu ljudi koji ugrožavaju tuđu bezbednost i koji su očigledno toliko velika pretnja državi, da im ceo aparat sile ne može ništa.

Kuća ljudskih prava upozorava i ove godine da su sva ograničenja slobode okupljanja vrlo jasno definisana domaćim zakonodavstvom, kao i međunarodnim dokumentima i praksom Evropskog suda za ljudska prava. Među ovim razlozima nigde ne postoji nesposobnost vlasti da zaštiti svoje građane od pretnji i nasilja. Parada ponosa se mora održati ili odgovorni za bezbednost u Srbiji moraju otići sa svojih položaja.

Kuća ljudskih prava i demokratije koju čine:
- Građanske inicijative
- Beogradski centar za ljudska prava
- Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM
- Helsinški odbor za ljudska prava
- Centar za praktičnu politiku

Preuzmite saopštenje



















Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019