Vesti

„Zaštita ljudskih prava pred srpskim sudovima - doprinos monitoringu reforme pravosuđa“„Zaštita ljudskih prava pred srpskim sudovima - doprinos monitoringu reforme pravosuđa“

Ponedeljak, 30/9/2013, 11:00, II sprat, Mala sala
Predstavljanje rezultata projekta

Beogradski centar za ljudska prava, u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, predstaviće rezultate projekta „Zaštita ljudskih prava pred srpskim sudovima - doprinos monitoringu reforme pravosuđa“.

Projekat „Zaštita ljudskih prava pred srpskim sudovima - doprinos monitoringu reforme pravosuđa“ imao je za cilj da stručnu i širu javnost, kroz prikaz odabranih odluka Ustavnog suda koje su od posebnog značaja za unapređenje zaštite ljudskih prava, upozna sa praksom Ustavnog suda. Takođe, uticaj prakse Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda na praksu nižih sudova, analiziran je i kroz ispitivanje primene određenih instituta naših procesnih zakona.

Pored toga, biće predstavljene i preporuke za unapređenje sistema za elektronsko vođenje podataka o sudskim predmetima, kao i izrade statističkih izveštaja sudova na osnovu podataka koji su pohranjeni u elektronsku bazu.

Prezentacija
Beogradskog centra za ljudska prava

Govore:

Jelena Simić, Pravni fakultet Univerziteta UNION u Beogradu
Verica Radosavljević, šef pisarnice parničnog odeljenja Prvog osnovnog suda u Beogradu
Milan Antonijević, Komitet pravnika za ljudska prava
Dušan Pokuševski, Beogradski centar za ljudska pravahttp://www.mc.rs/zastita-ljudskih-prava-pred-srpskim-sudovima---doprinos-monitoringu-reforme-pravosudja.4.html?eventId=9140Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019