Vesti

Prezentaciju publikacije Studija o stanju ljudskih prava izbeglih i interno raseljenih lica - YUCOMPoštovani/a,

Pozivamo Vas na prezentaciju publikacije Studija o stanju ljudskih prava izbeglih i interno raseljenih lica koja će se održati u utorak, 15. oktobra 2013. godine u 18h u Centru za kulturnu dekontaminaciju (CZKD).

Publikacija Studija o stanju ljudskih prava izbeglih i interno raseljenih lica je nastala kao zajednički poduhvat Centra za mirovne studije-CMS i Komiteta pravnika za ljudska prava-YUCOM u okviru projekta Naglašavanje ljudskih prava u područjima od posebnog državnog interesa finansiranog od strane Delegacije Evropske unije. Studija predstavlja detaljnu analizu i osvrt na stanje ljudskih prava izbeglih i interno raseljenih lica iz Republike Hrvatske.

Partnerske organizacoje su definisale akcije, rešenja i preporuke koje je neophodno sprovesti radi unaprjeđenje života lica koja su bila izložena napuštanju svojih domova i daljnjem raseljavanju. Preporuke za još uvek nerešene probleme ove ciljne grupe nameravamo da promovišemo na području Republike Hrvatske i Republike Srbije, uz suradnju svih socijalnih aktera i međunarodne zajednice.

U nadi da ćete se odazvati našem pozivu, najlepše Vas molimo da svoje prisustvo potvrdite putem na adresu office@yucom.org.rs.


Pozivno pismoLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019