Vesti

Monitoring aktivnosti YUCOM-a: medijske slobode i ljudska pravaU okviru monitoring aktivnosti pravni tim YUCOM-a nastavlja da prati odgovor pravosuđa na slučajeve ugrožavanja i povreda ljudskih prava.
Monitoringom postupaka ostvarivanja prava pred državnim, posebno pravosudnim organima podstiče se odgovorniji i profesionalniji pristup nosilaca pravosudnih funkcija i drugih organa u postupcima, kao i njihovo efektivnije postupanje.
Kao dugogodišnjim pružaocima besplatne pravne pomoći YUCOM-u je svaki slučaj koji je predmet monitoringa i potencijalni prostor za zastupanje ili druge vidove pravne pomoći, kada se za to uoči potreba.
Danas smo pratili postupak u vezi sa pravima na slobodu izražavanja, medijskim slobodama i pravom na pravično suđenje.


IzveštajLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019