Vesti

SKUPŠTINA U ŠTO KRAĆEM ROKU DA GLASA O IZBORU ZAMENIKA ZAŠTITNIKA GRAĐANA



Kuća ljudskih prava i demokratije obratila se Nebojši Stefanoviću, predsedniku Narodne skupštine i Mehu Omeroviću, predsedniku Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, sa zahtevom da se u što kraćem roku glasa za Predlog odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana. Koji je u septembru Zaštitnik građana uputio Skupštini.

Narodna skupština je 31. oktobra tekuće godine utvrdila dnevni red Četvrte sednice svog Drugog redovnog zasedanja, uvrstivši i tačku 32, koja se odnosi na Predlog da Narodna skupština donese odluku kojom konstatuje da su se stekli uslovi za prestanak funkcije zamenika Zaštitnika građana i tačku 33, odnosno Predlog odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana.

Obaveza Republike Srbije je da obezbedi sve materijalne i tehničke uslove potrebne Zaštitniku građana da obavlja svoju funkciju, jer Zaštitnik građana nije samo zakonska kategorija u Srbiji, već je i ustavna kategorija. Takođe, u svetlu evropskih integracija, nužno je da se ovoj instituciji omogući kontinuirani rad, te je neophodno omogućiti joj da efikasno štiti prava i slobode građana kontrolišući rad organa javne vlasti.

S obzirom:
• Na izuzetan značaj ove institucije u zaštiti prava i sloboda građana i njenu ulogu u unapređivanju ljudskih prava i
• Da je jedan od preduslova za efikasan rad Zaštitnika građana izbor njegovih zamenika

Kuća ljudskih prava i demokratije pozvala je Narodnu skupštinu da pokaže razumevanje za važnost ove institucije i u što kraćem roku glasa za Predlog odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana, ne sumnjajući u stručnost predloženih kandidata za pomenute funkcije.


Kuća ljudskih prava koju čine:

• Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
• Beogradski centar za ljudska prava
• Građanske inicijative
• Centar za praktičnu politiku i
• Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji



Preuzmite Saopštenje



















Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019