Vesti

Srbija predmet Univerzalnog periodičnog pregleda Saveta za ljudska prava UN (5.decembra 2008)UNIVERZALNI PERIODIČNI PREGLED SAVETA ZA LJUDSKA PRAVA UJEDINJENIH NACIJA
Preuzeto sa web strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava Republike Srbije
09. 12. 2008.

Delegacija Republike Srbije, koju je predvodio ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić, predstavila je na Trećem sastanku Radne grupe Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, Izveštaj Republike Srbije za Univerzalni periodični pregled o stanju ljudskih prava, 5. decembra 2008. godine, u Ženevi.

Zadatak Delegacije Republike Srbije koju su činili visoki predstavnici i eksperti relevantnih ministarstava, bio je da članovima Saveta za ljudska prava UN, kao najvišem organu svetske organizacije zadužene za zaštitu ljudskih prava, u interaktivnom dijalogu, pruži odgovore na pitanja u vezi sa opštim stanjem ljudskih prava u Republici Srbiji i objasni kako naša država i na koji način poštuje obaveze preuzete ratifikacijom međunarodnopravnih instrumenata.

Univerzalni periodični pregled se sprovodi u okviru Radne grupe koju čini 47 država članica Saveta za ljudska prava, a kojom predsedava predsednik Saveta.

Rezultat Univerzalnog periodičnog pregleda je izveštaj Radne grupe Saveta za ljudska prava koji čini sažetak svih koraka pregleda, zaključke i preporuke, kao i obaveze koje je država dobrovoljno preuzela.

Nakon uvodnog izlaganja, šef Delegacije ministar Čiplić, odgovorio je na sva unapred postavljana pitanja zemalja članica, posle čega je usledio interaktivni dijalog u kome su članovi Delegacije Republike Srbije odgovarali na dodatna pitanja koja su postavile 43 zemlje članice UN-a. Pitanja su se odnosila na: ulogu civilnog društva u pripremi izveštaja RS za UPR, nezavisne institucije za ljudska prava u skladu sa Pariskim principima, vladavinu prava i pravosuđa, slobodu izražavanja, slobodu okupljanja, zaštitu novinara i boraca za ljudska prava od napada, napade na osobe različitog seksualnog opredeljenja, zaštitu dece čiji su roditelji pritvoreni ili zatvoreni, nasilje u porodici, obrazovanje Roma, prava osoba sa invaliditetom, izbeglice i interno raseljena lica, readmisiju, trgovinu ljudima i saradnju sa Međunarodnim krivičnim Tribunalom za bivšu Jugoslaviju.

Svi govornici pohvalili su napredak koji je Srbija učinila u oblasti zaštite ljudskih prava, pre svega usvajanje novog Ustava i zakonskih okvira, kao i osnivanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Većina zemalja smatra da je Republika Srbija učinila napredak u saradnji sa Haškim tribunalom, ali i insistira na nastavku saradnje.

Istovremeno, od Srbije se očekuje da usvoji zakon protiv diskriminacije, koji se već nalazi u proceduri izrade i da učini sve kako bi se romska manjina integrisala u društvo.

Izveštaj Radne grupe Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava biće sačinjen do srede 10. decembra 2008. godine, a Srbija bi na preporuke trebalo da odgovori do marta 2009. godine, kada će Savet usvojiti izveštaj o stanju ljudski prava u Srbiji.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019