Vesti

Saopštenje povodom presude u slučaju fizičkog napada u Novom Sadu (14.11.2013.)SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Doneta presuda u slučaju fizičkog napada u Novom Sadu


Pred Višim sudom u Novom Sadu 13.11.2013. godine javno je izrečena presuda optuženom S.S, kojom je oglašen krivim za izvršenje krivičnih dela Nasilničko ponašanje i Ubistvo u pokušaju.

Prvostepeni sud uvažio je zahteve Višeg javnog tužilaštva i okrivljenog osudio na kaznu zatvora u trajanju od sedam godina – šest godina za pokušaj ubistva i jednu za nasilničko ponašanje.

Prilikom odmeravanja kazne, sud je kao otežavajuću okolnost cenio činjenicu da je napad izvršen u punom autobusu javnog gradskog prevoza, kao i da oštećeni svojim radnjama nisu izazvali izvršenje ovih dela. Takođe, odbačeni su navodi odbrane da je okrivljeni bio u neuračunljivom stanju usled zloupotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci, s obzirom na to da je okrivljeni u potpunosti rekonstruisao događaj. Činjenicu da je okrivljeni dela počinio zbog pretpostavljene seksualne orijentacije oštećenih sud nije cenio kao posebno otežavajuću okolnost, obzirom da se napad desio pre uvođenja instituta zločina iz mržnje u sistem krivičnopravne zaštite.

Podsećamo, napad je izvršen u junu 2012. godine u autobusu javnog gradskog prevoza u Novom Sadu, kada je okrivljeni najpre pesnicama, a potom i nožem napao oštećene - dvojicu braće, misleći da mu se jedan od njih „nabacuje“. Tom prilikom su jednom od oštećenih nanete teške telesne povrede.

Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM, koji u ovom postupku zastupa oštećene ocenjuje reakciju nadležnih organa kao blagovremenu, a izrečenu kaznu srazmernom učinjenom delu.

Efiksana reakcija policije i tužilaštva i adekvatan odgovor suda su neophodni u svim slučajevima napada na fizički integritet građana, posebno onda kada je to motivisano mržnjom, šovinizmom, homofobijom ili diskriminacijom.

Komitet pravnika za ljudska prava nastavlja da pruža pravnu pomoć žrtvama povreda ljudskih prava i da prati rad nadležnih organa koji su u obavezi da obezbede nesmetano uživanje osnovnih prava svih građanki i građana.

Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM


Beograd, 14.11.2013. godine


Preuzmite saopštenjeLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019