Vesti

Izveštaj Saveta za ljudska prava UN-a (10.12.2008)Kao rezultat preispitivanja Republike Srbije o stanju ljudskih prava pred Savetom za ljudska prava UN a u okviru treće sesije u 2008. godini, Radna grupa je sačinila i objavila izveštaj - Draft Report of the Working Group on the Universal Periodic Review .

Preispitivanja delegacije Republike Srbije kojom je predsedavao Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić održano je na 10 sastanku Radne grupe Univerzalnog perioodičnog pregleda 5. decembra 2008. godine. (Opširnije:Univerzalni periodični pregled Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija )

Nakon preispitivanje države od strane radne grupe, troika (slučajno izabrani predstavnici Radne grupe iz tri zemlje) priprema izveštaj i to uz učešće države koja je bila predmet preispitivanja i asistenciju Kancelarije Visokog komesara UN za ljudska prava. Ovaj izveštaj predstavlja sumiranu diskusiju koja je vođena prilikom preispitivanja državne delegacije. Na taj način je i određen sadržaj ovog izveštaja i on se sastoji iz pitanja, komentara i preporuka koji su date državi od strane država (u slučaju Srbije 41 delegat je dao komentar na stanje ljudskih prava u Srbiji), kao i odgovora države koja je bila predmet preispitivanja.

Najranije po isteku 48 sati od preispitivanja zemlje, vrši se usvajanje izveštaja (izveštaj je u slučaju Srbije usvojen 5 dana nakon preispitivanja, tj. 10.decembra 2008). Zemlja koja je bila preispitivana ima mogućnost da da preliminarne komentare na preporuke tako što neke može da prihvati a neke da odbije. U izveštaju su uključene i prihvaćene i odbijene preporuke. Tehničke izmene su moguće u izveštaju na zahtev države, u roku od 2 nedelje. Nakon toga se izveštaj usvaja i na plenarnoj sednici Saveta UN za ljudska prava.

Država ima prevashodnu odgovornost da ostvari preporuke koje su sadržane u konačnom izveštaju o stanju ljudskih prava. Univerzalni periodični pregled obezbeđuje da sve države budu odgovorne kako za napredak pri izvršavanju tako i za nepoštovanje preporuka. Nakon četiri godine, kada će Srbija biti ponovo predmet Univerzalnog periodičnog pregleda, država mora da odgovori šta je povodom preporuka uradila. Međunarodna zajednica će pomoći u implementaciji preporuka i zaključaka u smislu dizanja kapaciteta i tehničke pomoći, uz konsultacije sa državom u pitanju.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019