Vesti

Partnerstvo za zaštitu ljudskih prava - efikasnija saradnja pravosuđa i građanskog društva - okrugli sto u SomboruSombor, 29. novembar 2013.

U okviru projekta „Partnerstvo za zaštitu ljudskih prava – efikasnija saradnja pravosuđa i građanskog društva“, koji sprovodi Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava YUCOM, a uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo, održan je u Somboru 29. novembra 2013. godine prvi od predviđena četiri okrugla stola.

Cilj organizovanja okruglih stolova je davanje podrške uspostavljanju odgovornog pravosudnog sistema, posebno javnog tužilaštva, koje ima kapacitete, veštine i senzibilisano je da primenjuje nacionalno zakonodavstvo u oblasti krivičnopravne zaštite ljudskih prava, kao i međunarodne konvencije i standard u ovoj oblasti, a u cilju povećanja poverenja građana u rad pravosuđa. 

Partnerstvo za zaštitu ljudskih prava - efikasnija saradnja pravosuđa i građanskog društvaTim koji čine predstavnici Udruženja tužilaca i YUCOM-a razvio je metodologiju istraživanja putem upitnika i uvida u tužilačke predmete, kako bi se na najbolji način ostvario uvid u postupanje javnih tužilaca u predmetima u kojima su povređena ljudska prava.

Planirano je da se na okruglim stolovima diskutuje o preliminarnim rezultatima istraživanja.

Učesnici okruglih stolova su kako pripadnici tužilačke organizacije, tako i predstavnici nevladinog sektora koji učestvuju u zaštiti ljudskih prava.Partnerstvo za zaštitu ljudskih prava - efikasnija saradnja pravosuđa i građanskog društvaNa okruglim stolovima tužiocima će biti podeljen i upitnik koji će sadržati pitanja o poznavanju zaštite ljudskih prava sa jedne strane, i odnos javnih tužilaca prema ljudskim pravima i njihovoj zaštiti u sudskom postupku.

Na okruglom stolu u Somboru govorili su: Mr. Jasmina Kiurski, zamenica Apelacionog javnog tužioca u Beogradu i predsednica Programskog saveta Udruženja tužilaca Srbije.

Gospođa Kiurski govorila je o tužilačkoj istrazi i novim ovlašćenjima javnog tužioca u zaštiti ljudskih prava, krivičnim delima protiv slobode i prava čoveka i građanina, analizi podataka u predmetima u kojima su povređena ljudska prava.

Partnerstvo za zaštitu ljudskih prava - efikasnija saradnja pravosuđa i građanskog društvaNakon gospođe Kiurski govorio je Milan Antonijević, direktor YUCOM-a.

On je predstavio međunarodne standarde i doprinos civilnog društva u krivičnopravnoj zaštiti ljudskih prava (iskustva i izazovi).

Nakon izlaganja usledila je diskusija. Okruglom stolu prisustvovalo je 22 učesnika iz Osnovnog i Višeg javnog tužilaštva i Osnovnog suda u Somboru, Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru, kao i nekoliko nevladinih organizacija:Ženska alternativa, Centar za samostalni život Sombor, Somborski omladinski boom.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2019